Bi6140en Embryology

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
(! Bi6140 Embryologie ) && (! NOWANY ( Bi6140 Embryologie )) && ( PROGRAM ( M137 ) || ( SOUHLAS ))
During the course all necessary information will be provided. However, basic knowledge of cell biology and histology is welcome.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: The course is offered to incoming Erasmus students. The students even of the fields other than those the course is directly associated with can be enrolled in this course.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of this course the student will be able to: understand and explain the mechanisms of embryonal development; identify structures that develop during embryogenesis and organogenesis; interpret and explain current knowledge and problems of regenerative and reproductive medicine; formulate and discuss hypotheses on the topic of ontogenesis and evolution.
Výstupy z učení
Students should be able:
- understand and explain the mechanisms of embryonal development
- identify structures that develop during embryogenesis and organogenesis
- interpret and explain current knowledge and problems of regenerative and reproductive medicine
- formulate and discuss hypotheses on the topic of ontogenesis and evolution
Osnova
  • 1. Introduction, general terms, basic molecular pathways; 2. Reproduction, gametogenesis, fertilization; 3. Blastogenesis; 4. Sub/in/fertility, reproductive medicine; 5. Gastrulation and tissue development; 6. Somites, neurogenesis 7; Body cavities development; 8. Development of pulmonary and cardiovascular systems; 9. Development of gastrointestinal system; 10. Development of urogenital system; 11. Development of axial skeleton and muscular system; 12. Integument development; 13. Postembryonic development, regeneration, stem cells. In every particular system: elucidation of mechanisms of embryonic origin and development of studied structures (main model – human), deviations from normal development and pathologies, basic signaling pathways regulating development, comparative embryology.
Literatura
  • R. Hodge: Developmental Biology: from a Cell to an Organism. 1st edition, 2010. ISBN 978-0-8160-6683-4.
  • K. L. Moore, T.V.N Persaud: The developing human. Clinically oriented embryology. 8th edition, 2008. ISBN 978-0-8089-2387-9.
  • J. M. W Slack: Essential developmental biology. 2nd edition, 2006. ISBN 978-4051-2216-0.
  • B. M. Carlson: Human embryology and developmental biology. 4th edition, 2009. ISBN 978-323-05385-3.
Výukové metody
lectures and homework
Metody hodnocení
Attendance is not obligatory, but recommended for a good understanding of the topics discussed. A final exam (at the end of the semester) will consist of a test containing 20 multiple-choice questions (one answer is always correct). The test is successfully completed if more than 60 % of answers are correct.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Bi6140en