Bi6161 Mikrobiologické exkurze

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
4 exkurze v průběhu semestru. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Nevolová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Damborská (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/45, pouze zareg.: 3/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Cíle předmětu
Cílem odborných exkurzí je poskytnout studentům biologie a biochemie praktickou zkušenost s pracovišti, která používají mikrobiologické a biotechnologické postupy ve výrobních procesech. V rámci čtyř půldenních exkurzí studenti navštíví: (i) výrobní prostory Líšeňského pivovaru, (ii) čistírnu odpadních vod a kompostárnu v Blansku, (iii) analytické laboratoře společnosti Geotest v Brně a (iv) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu budou schopni popsat postupy využívající mikroorganismy při výrobě piva, testování léčebných a veterinárních preparátů a kompostování. Budou schopni popsat procesy při rozborech různých látek a materiálů.
Osnova
  • Geotest, analytické laboratoře - https://analytickalaborator.cz/
  • Líšeňský pivovar - http://www.lisenskypivovar.cz/nase-piva/
  • Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv - http://www.uskvbl.cz/cs
  • Kompostárna Blansko - http://www.kompostarna-blansko.cz/
Literatura
  • http://www.kompostarna-blansko.cz/
  • http://www.starobrno.cz/
  • https://analytickalaborator.cz/
  • http://www.vodarenska.cz/
Výukové metody
praktická exkurze
Metody hodnocení
účast na exkurzích a zpracování eseje popisující navštívená pracoviště (rozsah A4)
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka Mikrobiologických exkurzí probíhá ve formě čtyř půldenních exkurzí organizovaných v průběhu semestru. Bližší informace k organizaci exkurzí jsou vystaveny v interaktivní osnově.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4 půldenní exkurze v průběhu semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.