Bi6270c Cytogenetika - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Loja, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Rozvrh
Čt 16:00–19:50 BprR
Předpoklady
Bi3060 Obecná genetika && ( Bi4020 Molekulární biologie || NOW ( Bi4020 Molekulární biologie )) && NOW ( Bi6270 Cytogenetika )
Zvládnutí znalostí z oboru genetika a molekulární biologie na úrovni části maturity z biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cytogenetika je specializovaná vědní disciplína, která rozvíjí poznatky z genetiky a molekulární biologie. Předmět sleduje tyto cíle: seznámit studenty s hlavními aspekty biologie chromozomů a se základními laboratorními technikami a postupy používanými v cytogenetických laboratořích. Na konci kurzu budou studenti schopni využívat základní metody klasické a molekulární cytogenetiky.
Osnova
  • 1.Základy mikroskopické techniky. Světelná mikroskopie, mikroskopie v temném poli, fázový kontrast, fluorescenční mikroskopie. 2. Základní techniky zhotovování cytogenetických preparátů z rostlinných i živočišných buněk. Předpůsobení, hypotonizace, fixace, macerace, barvení preparátů, uzavírání preparátů. Parafínová technika, roztlakové preparáty. 3. Cytogenetika člověka. Identifikace chromozomů. Morfometrie chromozómů, sestavování karyotypů a idiogramů. Proužkovací techniky a jejich význam: Q-, G-, R-, C-, N-proužkování. Nejčastější vrozené i získané poruchy lidských chromozómů. Cytogenetika nádorových buněk. Specifické změny chromozómů u hematologických nádorů, u solidních nádorů. Mezinárodní systém nomenklatury lidských chromozómů (ISCN). 4. Molekulární cytogenetika. Technika fluorescenční hybridizace in situ (FISH) a její využití v oblastech prenatální, postnatální a nádorové cytogenetiky. 5. Základy využití počítačové analýzy obrazu v cytogenetice.
Literatura
  • Kuglík, P.: Vybrané kapitoly z cytogenetiky. Skriptum, Masarykova univerzita, Brno, 2000.
  • MICHALOVÁ, Kyra. Úvod do lidské cytogenetiky. Vyd. 1. V Brně: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 172 s. ISBN 8070132817. info
  • Chromosome analysis protocols. Edited by John R. Gosden. Totowa: Humana Press, 1994. xi, 508 s. ISBN 0-89603-243-4. info
Metody hodnocení
Praktická cvičení. Zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.