Bi6290 Paleogenetika člověka

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 13:00–14:50 online_B1
Předpoklady
Znalost obecné genetiky a molekulární biologie na úrovni střední školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky je:
- seznámení se s poznatky o evoluci člověka, které byly získány studiem současných a archaických populací člověka propojením antropologických, populačně-genetických a molekulárně-biologických přístupů
- odpovědět na otázky: Kdo jsme a odkud pocházíme? Kdo byl náš předek? Kdy a kde žil? Jak velká byla zakladatelská populace moderního člověka? Jak jsme osídlili svět?
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- odpovědět na otázky: Kdo jsme a odkud pocházíme? Kdo byl náš předek? Kdy a kde žil? Jak velká byla zakladatelská populace moderního člověka? Jak jsme osídlili svět?
Osnova
 • 1) Genetika a antropologie, paleogenetika.
 • 2) Úvod do studia historie moderního člověka z pohledu antropologie a genetiky.
 • 3) Metody a přístupy studia historie populací - genetická rozmanitost, zdroje a metody studia.
 • 4) Mechanizmy evoluce a jejich dopad na genetickou rozmanitost populací.
 • 5) Konkrétní příklady genetického studia historie populací - historie irské populace, odštěpení člověka od lidoopů, rozšíření zemědělství do Evropy.
 • 6) Evoluce člověka a modely původu moderního člověka z pohledu evoluce.
 • 7) Hledání našeho společného předka - metody a přistupy
 • 8) Analýza mtDNA z pohledu studia původu moderního člověka - mitochondriální Eva, kdy a kde žila
 • 9) Analýza chromozomu Y - praotec Adam. Analýza jaderné DNA. Jak jsme osídlili svět podle mtDNA a chromozomu Y.
 • 10) Analýza starobylé DNA - nástrahy, problémy, řešení. Analýza neandrtálské DNA.
 • 11) Křížili jsme se podle DNA s Neandrtálci a kdy a kde ke křížení docházelo. Proč Neandrtálci vyhynuli podle DNA. Kdo byli Děnisované a křížili jsme se i s nimi?
 • 12) Velikost populace našich předků podle DNA - celková, reprodukční, efektivní. Ekologické a genetické odhady velikosti dávných populací. Pleistocénní populační exploze.
 • 13) Hledání původu moderního člověka - shrnutí, aneb co z toho vyplývá? "Out of Africa" vs. Multiregionální model. Nový model "Mostly out of Africa".
Literatura
 • J. H. Relethford: Genetics and the search for modern human origins. Wiley-Liss, Inc., 2001
 • MIELKE, James H., Lyle W. KONIGSBERG a John RELETHFORD. Human biological variation. New York, N.Y.: Oxford University Press, 2006. xiv, 418. ISBN 0195188713. info
 • RELETHFORD, John. Reflections of our past : how human history is revealed in our genes. Boulder, Colo.: Westview Press, 2004. xi, 257. ISBN 0813339588. info
Výukové metody
Přednášky s powerpointovou prezentací
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z krátké písemné a navazující ústní části. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je nezbytným předpokladem pravidelná docházka na přednášky.
Informace učitele
https://youtu.be/JvY7KPJNEkw
V přednášce je vše potřebné důkladně vysvětleno, takže je předmět vhodný i pro případné zájemce o danou oblast z jiných fakult MU. V minulosti předmět absolvovalo několik studentů například z Lékařské nebo Filozofické fakulty.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi6290