Bi6336c Biologie zárodečných buněk – cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MVDr. Martin Anger, CSc. (cvičící)
Mgr. Eliška Benešová (cvičící)
Mgr. Tereza Pauerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Radoňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Škultéty (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. MVDr. Martin Anger, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi4020c Základy metod mol. biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickým prováděním metod používaných při asistované reprodukci lidí a výzkumu zárodečných buněk a embryí.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu budou posluchači seznámeni: - s metodami izolace savčích zárodečných buněk a embryí - se základy in vitro mikromanipulace oocytů a embryí - s metodickými postupy při vyšetřování samčích zárodečných buněk - se základními metodami používanými pro analýzu chromozomů zárodečných buněk jako jsou chromozomální roztěry, imunofluorescence, laserová mikrodisekce, in situ hybridizace, komparativní genomická hybridizace, Q-PCR - s metodami mikroskopie širokého pole a konfokální mikroskopie používané pro výzkum a vyšetření zárodečných buněk – mikroskopie fixovaných preparátů, videomikroskopie na živých buňkách, FRET, FRAP a se základními postupy používanými při analýze obrazu
Osnova
  • 1. Izolace savčích zárodečných buněk a embryí. 2. Základy mikromanipulace mikroinjekce oocytů a embryí in vitro. 3. Metodické postupy pro vyšetření samčích zárodečných buněk. 4. Základní a pokročilé metody pro analýzu chromozomů připravených ze zárodečných buněk – chromozomální roztěry, barvení pro imunofluorescenci, laserová mikrodisekce, in situ hybridizace, komparativní genomická hybridizace, qPCR 5. Metodické postupy mikroskopie širokého pole a konfokální mikroskopie používané pro výzkum a vyšetření zárodečných buněk – mikroskopie fixovaných preparátů, videomikroskopie na živých buňkách, FRET, FRAP, základní postupy analýzy obrazu.
Výukové metody
Výuka je založena na praktických laboratorních cvičeních a případně předvedení jednotlivých metod a postupů lektory.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem na základě předložených vypracovaných laboratorních protokolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět je vypisován pouze v sudých letech.
Výuka probíhá blokově.
Určeno pro doktorské a magisterské studium biologie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2017, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.