Bi6602 Bakalářský seminář z Experimentální biologie živočichů a imunologie II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Tomanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 11:00–12:50 A11/305
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit zásady vědecké komunikace ve fyziologii a imunologii; použít informace o otázkách spojených s přípravou a obhajobou seminárních a diplomových prací; vytvořit přednášku o své práci; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí ohledně své vlastní práce; interpretovat a diskutovat výsledky své vlastní práce ;
Osnova
  • Program seminářů je sestavován pro každý semestr. Jádro tvoří prezentace diplomových a postgraduálních studentů, asi 30% prezentací pokrývají zvaní interní nebo externí odborníci.
Literatura
  • Respective literature is assigned in the course of the seminar.
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Formou výuky jsou pravidelné přednášky studentů, kteří prezentují své vědecké práce jedenkrát za rok a přednášky expernistů pozvaných z jiných fakult či výzkumných ústavů v Brně či jiných měst CR; vystupují i zahraniční hosté.
Metody hodnocení
Pravidelné týdenní semináře. Povinné jsou prezentace bakalářských a diplomových prací, aktivní účast na min 80% seminářů.
Informace učitele
Další informace o programu seminářů budou vždy aktuálně uvedeny na http://www.sci.muni.cz/ofiz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi6602