Bi6832 Bakalářská práce z ekologické a evoluční biologie II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/8/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kristína Civáňová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (cvičící)
Assoc. Prof. MVDr. Ivona Foitová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Gettová (cvičící)
doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Václav Gvoždík, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Marcel Honza, Dr. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Konečný, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Terezie Mandáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Polášek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Procházka, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Rymešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Řehulková, Ph.D. (cvičící)
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Šmarda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Zhai, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi5831 Bakalářská práce z EEB I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím. (Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce.)
Osnova
  • Studium literárních pramenů, sběr materiálu, zpracování dat, vědecká prezentace.
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Samostatná práce studentů pod vedením vedoucího práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.