EN

PřF:Bi7015 Chemie nukleových kyselin - Informace o předmětu

Bi7015 Chemické vlastnosti, struktura a interakce nukleových kyselin

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (přednášející)
doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. (přednášející)
Ing. Zuzana Ferenčíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 14. 12. Čt 8:00–9:50 A11/305
Předpoklady
Základy obecné a fyzikální chemie, organické chemie a biochemie, molekulární biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu bude student schopen vysvětlit chemické, biochemické a fyzikálně chemické vlastnosti nukleových kyselin, porozumí podstatě jejich interakcí s malými molekulami i makromolekulami typu proteinů a souvislosti s jejich elektrochemickým chováním. Na základě těchto poznatků bude student schopen diskutovat výše uvedenou problematiku jednak z hlediska biologických důsledků těchto vztahů a jednak z hlediska jejich analytického využití.
Osnova
  • 1. Úvod. Nukleové kyseliny - historie. 2. Dvojitá šroubovice DNA. Fyzikální vlastnosti a konformace DNA. Izolace a charakterizace nukleových kyselin. 3. Nadšroubovicová DNA. Lokální struktury DNA stabilizované nadšroubovicovým vinutím. 4. Kovalentní interakce DNA s malými molekulami. Poškození DNA. Chemické strukturní sondy. 5. Reversibilní interakce DNA s malými molekulami. 6. Struktura RNA. 7. Oligonukleotidy a jejich analoga. 8. Interakce DNA s bílkovinami. 9. Nukleázy, topoizomerázy, helikázy, ligázy. 10. Bílkovina p53 a její interakce s DNA. 11. Struktura a interakce DNA v biomedicíně. Genová terapie. Imunologie nukleových kyselin. 12. Metody analýzy nukleových kyselin. 13. Interakce nukleových kyselin a bílkovin s povrchy a zvláště s elektrodami; využití v elektrochemické analýze. DNA biosenzory.
Literatura
  • BLACKBURN, M. G. a M. J. GAIT. Nucleic Acids in Chemistry and Biology. Oxford: Oxford University Press, 1996. info
  • SINDEN, Richard R. DNA structure and function. San Diego: Academic Press, 1994. xxiii, 398. ISBN 0126457506. info
  • ADAMS, R. L. P., J. T. KNOWLER a D. P. LEADER. The Biochemistry of Nucleic Acids. 10th edit. London: Chapman and Hall, 1986. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Typ výuky: přednášky Typ zkoušky: písemný test zaměřený na rámcové znalosti, následovaný ústní zkouškou
Navazující předměty
Informace učitele
aktuálně nejsou
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi7015