Bi7030 Fyziologie bakterií

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–16:50 A25-209
Předpoklady
Zkouška z organické chemie, biochemie, mikrobiologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit tok hmoty, energie a informace v bakteriální buňce, podmínky pro růst a množení bakterií, možnosti tvorby ATP, vztah mezi katabolizmem a anabolizmem a podmínky pro regulaci jednotlivých pochodů v buňce.
Osnova
  • Charakteristika bakteriální buňky. Organizace a funkce struktur bakteriální buňky. Růst a množení bakteriálních buněk. Růst a množení buněk v podmínkách statické a kontinuální kultury. Výživa bakterií. Energetický metabolizmus bakterií. Biosyntéza malých molekul a makromolekul. Regulace metabolizmu u bakterií.
Literatura
  • Kaprálek František: Fyziologie bakterií. SNP, Praha, 1986
  • Moat A.G. and Foster J.W. : Microbial physiology. John Wiley and soms, N.Y., 1988
  • Schemata pro jednotlivé úlohy poskytne vyučující
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Informace učitele
Přednáška je určena především pro studenty zaměření mikrobiologie, biochemie a molekulární biologie a genetiky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.