Bi7030c Fyziologie bakterií - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (cvičící)
Mgr. Andrea Vávrová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Čmielová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi7030c/01: St 8:00–12:50 Bpb,02012, M. Krsek, A. Vávrová
Bi7030c/02: St 14:00–18:50 Bpb,02012, M. Krsek, A. Vávrová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty se principy práce s mikrobiálními buňkami (bakterie i kvasinky) a bakteriofágy a za pomoci souboru vybraných úloh je vybavit dovednostmi potřebnými pro řešení nejrůznějších problémů, které před ně fyziologie bakterií může postavit. S využitím vybraných technik používaných ve fyziologických laboratořích se v praxi seznámí růstovými charakteristikami bakteriálních buněk a fágů, vlivem teploty a UV záření na lyzogenní buňky a bakteriofágy, připraví si hrubý enzymatický preparát, otestují jeho enzymatickou aktivitu a otestují fyziologické parametry průmyslových kmenů kvasinek. Studenti se naučí vyhodnotit získaná experimentální data, interpretovat výsledky a vyvodit z nich závěry, případně při nezdaru pokusu identifikovat, kde mohlo dojít k chybě. Získané výsledky zpracují do formy protokolu, který představuje přípravu na publikování v odborných periodikách.
Osnova
  • Stanovení bakteriálních bílkovin. Stanovení bakteriální sušiny. Stanovení růstové křivky bakterií plotnovou metodou. Jednostupňová růstová křivka bakteriofága. Uvolnění fága z lyzogenní kultury UV indukcí. Inaktivace fága teplotou. Stanovení dehydrogenázové aktivity nativních bakteriálních buněk. Příprava acetonového prášku (HEP)s fosfatázovou aktivitou. Stanovení fosfatázové aktivity acetonového prášku a nativních buněk. Vliv těžkých kovů na růst bakteriálních buněk a produkci secernovanych bílkovin. Stanovení flokulace kvasinek.
Literatura
  • Schemata pro jednotlivé úlohy poskytne vyučující. Laboratory protocols are provided by teacher.
  • Horáková, D., Němec, M. (2003) : Laboratorní cvičení z fyziologie bakterií (Laboratory protocols from bacterial physiology)
Výukové metody
Studenti jsou na počátku každého cvičení seznámeni s obsahem cvičení formou výkladu a názornými ukázkami, poté sami provádí zadanou praktickou úlohu. Z každého cvičení vypracovávají protokol.
Metody hodnocení
Aktivní účast na cvičení, vypracování protokolů, zápočet
Informace učitele
Cvičení nelze individuálně nahrazovat během semestru vzhledem k náročné přípravě materiálu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.