Bi7111 Terénní exkurze k environmentálním problémům

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
blok 5 dnů. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi8710 Ochrana přírody
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Terénní exkurze probíhají formou jednodenních výjezdů do okolí Brna. Jsou zaměřeny na různé problémy v kulturní i přírodní krajině s ohledem na ochranu rostlinných a živočišných společenstev.
Osnova
  • Na konkrétních případech jsou demonstrovány rizika, ochranná opatření i způsoby řešení problémů z pohledu ochrany přírody a státní správy. Cílem je získat v širších souvislostech představu o praktickém řešení nejběžnějších environmentálních problémů jako jsou např. skládky, rekultivace, „brown fields“, nové průmyslové zóny, výstavba satelitů, zdroje znečištění, hospodaření v kulturní krajině, tzv. ekologické zdroje energie v souvislosti s ochranou biodiverzity, krajinným rázem, ÚSES, VKP atd.
Výukové metody
přípravná schůzka, 4 dny exkurzí, závěrečný seminář
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4+1 D.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.