Bi7201c Základy genomiky - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Eliška Nejedlá, CSc. (cvičící)
RNDr. Alena Kuderová, CSc. (cvičící)
RNDr. Hana Konečná (cvičící)
Mgr. Eva Paděrová (cvičící)
Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D. (cvičící)
Nagavalli Subbanna Kiran, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi7201c/beh_1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hejátko, H. Konečná, A. Kuderová, E. Nejedlá, E. Paděrová, M. Pernisová
Bi7201c/beh_2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hejátko, H. Konečná, A. Kuderová, E. Nejedlá, E. Paděrová, M. Pernisová
Předpoklady
NOW ( Bi7201 Genomika )
Předpokladem pro porozumění předmětu je absolvování základů biochemie nebo molekulární biologie a genetiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 36 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/36, pouze zareg.: 0/36, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/36
Jiné omezení: pro zápis do cvičení je nutné absolvování teoretické přednášky Bi7201
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti získají praktické zkušenosti se základními metodami funkční genomiky, t.j. především metody identifikace inzerčních mutantů pomocí PCR: Od navržení primeru, jejich přípravy pomocí syntézy DNA, provedení vlastní PCR reakce, identifikace PCR produktů na gelu a potvrzení specificitry produktů pomocí Southern blot a hybridizace se značenou sondou až po fragmentační analýzu na automatickém sekvenátoru. Práce probíhá ve skupinách po 2 a každý si tak může prakticky vyzkoušet samostatný přístup jak k plánování experimentu, tak i jeho provedení.
Osnova
  • Viz. studijni materialy na nasich www strankach (http://www.sci.muni.cz/fgp).
Metody hodnocení
Na konci cvičení bude udělen zápočet a to na základě včasného dodání všech požadovaných protokolů a absolvování všěech požadovaných testů.
Navazující předměty
Informace učitele
Informace o průběhu cvičení v podzimním semestru 2006: Cvičení proběhne blokově ve dvou bězích a to v termínech 8.1.-12.1. a 15.1.-19.1. 2007 v areálu nového kampusu PřF (UKB) v Brně-Bohunicích, Kamenice 3, budova A2.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012.