Bi7230c Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Měření spektrálních charakteristik proteinů a nukleových kyselin. Přesné stanovení koncentrace nukleových kyselin a proteinů za použití fluorescence a absorbční spektroskopie (kolorimetrie). Vliv pH a teploty na spektrální vlastnosti fluorescenčních sond. Měření vlastní fluorescence BSA, tryptofanu a tyroxinu. Příprava fluorescenčně značeného fragmentu DNA. Spektroskopická charakteristika fluorescenčně značené DNA. Vizualizace makromolekul při elektroforetické separaci. Využití fluorescenčního rezonančního přenosu energie (FRET) při sledování hybridizace komplementárních řetězců nukleových kyselin. Sledování zhášení fluorescence po relaxaci vlásenkové struktury fluorescenčně značené DNA. Real-time PCR -detekce amplifikace DNA. Fluorescenční mikroskopie (fluorescenční in situ hybridizace). Studium vazby molekul za pomocí anizotropie fluorescence –vazba proteinu a fluorescenčně značené DNA.
Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1431/podzim2007/Bi7230/um/PokBiofMet.html?fakulta=1431;obdobi=3843;kod=Bi7230
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012.