Bi7340 Cytologie a morfologie bakterií - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Čmielová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Rotková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 E25/111
Předpoklady
NOW ( Bi7330 Cytologie a morfologie bakt. )
absolvování předmětu obecná mikrobiologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student bude schopen zvolit vhodnou techniku pro pozorování morfologické diverzity bakteriálních buněk (včetně morfologických vlastností závisejících na kultivačním mediu)a základních struktur bakteriální buňky (endospory, inkluze, bičíky). Bude schopen posoudit využitelnost metodik jak pro klinickou praxi, tak pro environmentální či biotechnologické studie. Student zvládne základní techniky přípravy mikroskopických preparátů pro světelnou mikroskopii (barvené, nativní preparáty, sklíčkové kultury), bude schopen ovládat mikroskopickou techniku (fázový a Nomarského kontrast, pozorování v jasném poli), a pořídit obrazový záznamu z mikroskopu (kamera) i makroskopický snímek (fotoaparát). Seznámí se s digitalizaci obrazu a jeho následným zpracováním a analýzou (LUCIA G).
Osnova
 • Základní morfologická charakteristika a barvitelnost bakteriálních buněk a buněk archeí.
 • Hodnocení morfologie bakteriálních kolonií.
 • Práce se světelným mikroskopem, seřizování, údržba, odstranění drobných vad.
 • Pořizování, archivace, editace a analýza obrazu v mikrobiologii.
 • Mikrofotografie, práce s digitálním fotoaparátem, využití analogové kamery k pořizování makro- i mikrosnímků v mikrobiologické laboratoři.
 • Měření velikosti bakteriálních buněk a jejich morfologických struktur (využití okulárového mikrometru a software pro analýzu obrazu).
 • Tvary a shluky bakteriálních buněk (morfologická diverzita bakterií).
 • Gramovo barvení. Acidorezistence bakterií, Ziehl-Neelsenovo barvení, mykobakteria. Giemsovo barvení.
 • Spory a sporulace u bakterií.
 • Fázový a Nomarského kontrast.
 • Pouzdra, pochvy a slizy bakteriálních buněk.
 • Pohyb bakteriálních buněk.
 • Příprava sklíčkových kultur.
 • Aktinomycety a metody pozorování jejich morfologie.
 • Měření a srovnání rozměrů jednotlivých skupin mikroorganismů.
 • Barvení buněčné stěny, jaderného materiálu a zásobních látek v buňkách bakterií.
 • Zpracování obrazové dokumentace - digitální protokol.
Literatura
 • PERRY, Jerome J. a James T. STALEY. Microbiology :dynamics and diversity. Fort Worth: Saunders College Publishing, 1997. xxxi, 911. ISBN 0-03-053893-9. info
 • Laboratory experiments in microbiology. Edited by Ted R. Johnson - Christine L. Case. 4th ed. Redwood City: Benjamin Cummings, 1995. xi, 418 s. ISBN 0-8053-8509-6. info
Výukové metody
laboratorní cvičení, diskuze výsledků, protokol
Metody hodnocení
V průběhu praktických cvičení se provádí fotografická dokumentace pozorovaných objektů - výsledkem je elektronický protokol. Posuzování vlastních výsledků v průběhu celého semestru. Závěrečné hodnocení sestává z písemného testu, zápočtového preparátu
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.