Bi7430 Molekulární biotechnologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 B11/235
Předpoklady
Základní znalosti z biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie a genetiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz molekulární biotechnologie je zaměřen na specifické aspekty moderních biotechnologií a nejnovější inovace a vývoj moderních terapeutik, očkovacích látek, biotransformací, transgenních rostlin a živočichů a roli těchto moderních technologií v konceptu dlouhodobě udržitelného žití. Kurz obsahuje řadu příkladů využití rekombinantních DNA technologií v moderních průmyslových, zemědělských, farmaceutických a biomedicínských aplikacích.

V kurzu se studenti seznámí s molekulární podstatou moderních biotechnologií a využitím technologie rekombinantní DNA v průmyslových, zemědělských, farmaceutických a biomedicínských aplikacích. Absolventi kurzu získají teoretické základy a komplexní přehled v oboru důležitý pro jejich budoucí uplatnění ve výzkumných laboratořích, biomedicínském výzkumu a vývoji nebo biotechnologickém průmyslu.
Osnova
 • 1. Zahajovací přednáška / Organizace kurzu
 • 2. Úvod do molekulární biotechnologie
 • 3. Proteinové inženýrství
 • 4. Metabolické inženýrství I.
 • 5. Metabolické inženýrství II.
 • 6. Molekulární biotechnologie v průmyslu
 • 7. Molekulární biotechnologie v medicíně I.
 • 8. Molekulární biotechnologie v medicíně II.
 • 9. Molekulární biotechnologie v zemědělství
 • 10. Molekulární biotechnologie v ochraně životního prostředí
Literatura
 • An introduction to molecular biotechnology : fundamentals, methods, and applications. Edited by Michael Wink. 2nd, update ed. Weinheim: Wiley-Blackwell, 2011. xxxiii, 60. ISBN 9783527326372. info
 • GLICK, Bernard R., Jack J. PASTERNAK a Cheryl L. PATTEN. Molecular biotechnology : principles and applications of recombinant DNA. 4th ed. Washington, D.C.: ASM Press, 2010. xvi, 1000. ISBN 9781555814984. info
 • Molecular biology and biotechnology. Edited by John M. Walker - Ralph Rapley. 5th ed. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2009. xix, 604. ISBN 9780854041251. info
Výukové metody
Při výuce jsou používány Powerpointovými prezentace, k dispozici jsou PDF materiály pro tisk a poznámky, připraveny jsou krátké písemné testy na začátku vybraných přednášek a krátká cvičení a diskuse během přednášek.
Metody hodnocení
Průběžné písemné testy budou připraveny na začátku přednášek 4., 6., 8. a 10. Každý průběžný test bude obsahovat deset otázek na předchozí učivo. Závěrečné hodnocení kurzu bude vycházet z výsledků průběžných písemných testů.

V případě, že (i) student nebude mít splněny průběžné testy, (ii) nebude při průběžných testech úspěšný, nebo (iii) nebude spokojen s hodnocením z průběžného testování, bude hodnocen formou souhrnného písemného testu. Termíny souhrnného písemného testu budou vypsány v běžném zkouškovém období.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.