EN

PřF:Bi7535 Ekologie hub - Informace o předmětu

Bi7535 Ekologie hub

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Chrást (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 9:00–10:50 A31-239
Předpoklady
( Bi1090 Fylog. a diver. řas a hub || B1090 Systém a fylog. niž. rostlin || B2060 Syst. a fylog. nižších rostlin )&&(! B7520 Mykologie )
Absolvování předmětu Fylogeneze a diverzita řas a hub nebo odpovídajícího předmětu jiné univerzity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět tematicky navazující na základní přednášku (fylogeneze řas a hub, v 1. ročníku), doplňující Obecnou mykologii (nezáleží na tom, v jakém pořadí jsou přednášky absolvovány) a mykologické praktikum. Vztahy hub k prostředí i jiným organismům (saprofytismus, symbiózy, parazitismus), rozšíření a ochrana hub.
Výstupy z učení
Hlavní výstupy předmětu jsou:
poznání vztahů hub s jinými skupinami organismů a abiotickým prostředím;
teoretické základy a praktická aplikace ochrany hub;
pochopení vzájemných souvislostí (ekologie hub a významu pro člověka).
Osnova
 • • Houby a jejich prostředí: význam hub v přírodě, autekologie a synekologie, faktory prostředí působící na mykobiotu.
 • • Životní strategie a vzájemné působení hub
 • • Ekologické skupiny hub, saprotrofní houby a jejich substráty.
 • • Symbiotické vztahy hub: mykorhizní vztahy, ekto- a endomykorhiza, endofytické a epifytické houby, lichenismus, interakce s bakteriemi, symbiotické vztahy s živočichy.
 • • Parazitismus: zoopatogenní houby, parazité prvoků, řas a hub, fytopatogenní houby - infekce, obranné mechanismy rostlin, typy parazitických vztahů.
 • • Houby různých biotopů - středoevropských ekosystémů, společenstva hub.
 • • Šíření hub a jejich diaspor, areály a rozšíření hub.
 • • Ohrožení a změny ve výskytu hub, možnosti ochrany hub.
 • • Jedlé houby a pěstování.
 • • Jedovaté houby: otravy jedovatými makromycety, toxiny mikroskopických hub.
 • • Hospodářské využití hub: houby v potravinářství, léčivé látky hub a využití ve farmacii, houby jako prostředek "biologického boje".
 • • Hospodářské škody působené houbami: fytopatogenní a dřevokazné houby, houby v laboratořích.
Literatura
 • Klán, Jaroslav: Co víme o houbách, SPN Praha, 1989.
 • Carlile, Michael J. et Watkinson, Sarah C.: The Fungi. - Academic Press, London etc., 1994.
Výukové metody
přednáška (2 hodiny týdně)
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/botany/studium/ekolhub.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět je vypisován v sudých letech.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, podzim 2003, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2018/Bi7535