Bi7560 Úvod do R

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Kintrová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kintrová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi7560/01: Út 9:00–10:50 B09/316
Bi7560/02: St 12:00–13:50 B09/316
Předpoklady
CHYBA: ŽÁDNOU PREREKVIZITU pro jarní semestr 2020 NEPOŽADUJI! Zde je chybně uvedená Bi 5040. Brzy to opravíme. Kintrová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je překonat strach studentů z příkazového řádku a seznámit je se základy práce s daty v programovém prostředí R. Po absolvování kurzu by studenti měli být natěšeni do práce v R a schopni v programu R provádět základní operace s daty, předcházející a doprovázející jejich statistickou analýzu či grafické zobrazení. Tento kurz je prerekvizitou navazujících předmětů zaměřených již na vlastní analýzu dat Bi5560 Základy statistiky pro biology a Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev a bude užitečný také pro předmět Bi7920 Zpracování biologických dat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- orientovat se v Rkovém skriptu,
- vyhledat vhodnou funkci pro řešení daného problému a aplikovat ji,
- importovat data do R,
- vytvářet různé typy objektů a rozumět jejich odlišnostem,
- vytvářet podvýběry dat,
- zobrazit základní grafy.
Osnova
 • Obecně o R, instalace R, rozšiřovací balíky
 • R editory, R jako kalkukačka
 • Používání funkcí, nápověda
 • Objekty v R
 • Sekvence
 • Repetice
 • Subscriptování (výběr)
 • Řazení hodnot v objektech
 • Spojení dvou objektů
 • Import a export dat a výsledků
 • Jednoduché smyčky
 • Tvorba vlastních funkcí
Literatura
 • Paradis E. 2005. R for Beginners. http://cran.r-project.org/doc/contrib/Paradis-rdebuts_en.pdf
 • DROZD, Pavel. Cvičení z biostatistiky: Základy práce se softwarem R. Ostrava 2007
 • ZUUR, Alain F., Elena N. IENO a H. W. G. MEESTERS. A beginner's guide to R. New York, N.Y.: Springer, 2009. 218 s. ISBN 9780387938363. info
 • SPECTOR, Phil. Data manipulation with R. New York: Springer, 2008. ix, 152. ISBN 9780387747309. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat týdně formou praktického cvičení v počítačové učebně v Bohunicích. Zároveň budou zadávány nepovinné (ale doporučené) domácí úkoly.
Metody hodnocení
Praktická zápočtová úloha. Student musí získat alespoň 12 z 20 bodů.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2021.