Bi7720 Biologický monitoring a veřejné zakázky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 15:00–16:50 D31/238
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Bi8710 && Bi7710 && (Bi5560 || Bi6050)
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se seznámí s oficiálními dokumenty zpracovávanými státní správou nebo pro státní správu jako podklady pro vyhlašování a údržbu zvláště chráněných území, biologický monitoring nebo při posuzování vlivů na životní prostředí.
Výstupy z učení
Student bude schopen po absolvování předmětu: - zpracovat dokumenty ochrany přírody - inventarizační průzkumy, plány péče a biologická hodnocení. Porozumí způsobu zadávání veřejných zakázek a výběrovým řízením.
Osnova
  • Podklady pro vyhlášení zvláště chráněného území, významného krajinného prvku nebo památného stromu Plán péče maloplošného a velkoplošného zvláště chráněného území Náplň inventarizačních průzkumů Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Lesní hospodářský plán a návaznost dokumentů ochrany přírody Dlouhodobý biologický monitoring Podklady pro veřejné zakázky, výběrová řízení Smluvní vztahy k pozemkům, občanský zákoník, jednání s vlastníky, příspěvek vlastníkům na péči zvláště chráněných území, finanční podpora údržby krajiny v ochraně přírody
Literatura
    doporučená literatura
  • Péče o chráněná území. Edited by Václav Petříček. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999. 451 s. ISBN 8086064425. info
  • MÍCHAL, Igor a Václav PETŘÍČEK. Péče o chráněná území. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999. 713 s. ISBN 808606414X. info
Výukové metody
přednášky, diskuze V případě nutnosti distanční výuka formou přednášek v MS Teams.
Metody hodnocení
semestrální práce, ústní zkouška, 3 okruhy otázek zodpovězeny alespoň se 60% úspěšností pro absolvování kurzu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: předmět bude vypsán od podzimu 2020.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Bi7720