Bi7820c Population genetics practice

Faculty of Science
spring 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Supplier department: Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Prerequisites
NOW ( Bi7820 Population genetics )
Knowledge of Genetics in extent of the course Bi3060
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of this course, students should be able to:
- understand and apply the basic of population genetics and evolutionary genetics
- explain basic principles in population genetics and their application in real populations
- analyse any population from view genetic equilibrium
- compare any model and real populations
Syllabus
 • 1. Trial establishment with genetic model organism Drosophila melanogaster.
 • 2. Quantitative assessment of genetic variability.
 • 3. Hardy-Weinberg principle.
 • 4. Validity of the H.-W. principle in gonochoristic population.
 • 5. Linkage and linkage disequilibrium.
 • 6. Linkage equilibrium.
 • 7. Assortative mating.
 • 8. Inbreeding.
 • 9. Random genetic drift.
 • 10. Effective population size.
 • 11. Mutations, Migration and Natural selection.
Literature
 • RELICHOVÁ, Jiřina. Genetika populací (Population genetics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 188 pp. ISBN 978-80-210-4795-2. info
Teaching methods
practical experiments and theoretical solving of genetic problems in selected populations
Assessment methods
Attendance in exercises (min. 80 %)
Elaboration laboratory protocol
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Teacher's information
E-learningovou část cvičení (seminární skupina 01, řešení příkladů) lze zapsat samostatně bez praktické části cvičení. Absolvování této části cvičení je výhodou ke zkoušce z Genetiky populací, jejíž první část sestává z úspěšného vyřešení 3 populačně-genetických příkladů.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2018/Bi7820c

Go to top | Current date and time: 14. 12. 2017 03:25, Week 50 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System