Bi8085 Chiropterologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA (přednášející), doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (zástupce)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 14:00–15:50 A31-238
Předpoklady
Bi6083 Bc. SZZ z ekol. a evol. biol. &&( Bi2090 Fylog. a diver. obratlovců || Bi2000 Fylog. a diver. živočichů )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět bude vypisován jen v případě zájmu studentů, a to v PS sudých let
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Morfologické, fyziologické a behaviorální adaptace k letu, rytmy aktivity, volba úkrytů, potravní a reprodukční strategie, echolokace. Problém monofylie či difylie kaloňů a netopýrů. Systematický přehled řádu Chiroptera. Teoretický a praktický význam řádu a jednotlivých druhů. Terénní a laboratorní výzkumné metody, zpracování a vyhodnocení dat.
Osnova
  • Historie výzkumu letounů ve světě a u nás. Hlavní knižní publikace, chiropterologické časopisy, sborníky a zpravodaje, další tradiční zdroje informací. Klasické metody práce s netopýry v terénu. Charakteristika řádu Chiroptera a podřádů Megachiroptera a Microchiroptera. Morfologie, fylogenetický vývoj, rozšíření, ekologie, chování, ohrožení a ochrana netopýrů. Problém monofylie, kaloni jako létající poloopice? Přehled čeledí řádu letounů, charakteristické znaky, počet druhů, zeměpisné rozšíření, význam pro zachování biodiversity ekosystémů. Chiropterofauna Evropy. Moderní metody výzkumu,informace na internetu. Létání a echolokace, práce s ultrazvukovými detektory, analýzy potravního spektra, potravní strategie. Energetická bilance, termoregulace, zimoviště a průběh hibernace, letní a přechodné úkryty, sociální struktura a komunikace. Fyziologie, ekologie a etologie rozmnožování, ontogeneze, průměrný a maximální věk, populační ekologie, monitorování změn početnosti. Behaviorální ekologie, loviště a lovecké chování, rytmy aktivity, migrace a jiné přesuny, radiotelemetrické výzkumy, netopýří společenstva a gildy. Praktická cvičení se živými netopýry v laboratoři i terénu.
Literatura
  • Altringham J., 1996: Bats: biology and behaviour. Oxford Univ. Press, Oxford, New York, Tokyo, 262 pp.
  • Náhradní obsah: Adams R.A. & Pedersen S.C: Ontogeny, Functional Ecology, and Evolution of Bats. Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
  • Nowak R. M., 1994: Walker's bats of the world. The John Hopkins Univ. Press, Baltimore, London, 287 pp.
  • Hill J. E. & Smith J. D., 1984: Bats: a natural history. Univ. of Texas Press, Austin, 243 pp.
  • Horáček I., 1986: Létající savci. Academia, Praha, 152 str.
Výukové metody
přednášky, diskuze, praktické ukázky metod terénních výzkumů
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Vypisuje se v lichých letech, 2015, ...
Předmět nebude otevírán každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2019.