Bi8352 Metody antropologie II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Čuta, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Mořkovský (cvičící)
doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adela Hupková (cvičící)
Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Daňko (cvičící)
Mgr. Marie Jandová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Kováčová (cvičící)
Mgr. Ivana Šplíchalová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 20. 2. až Po 22. 5. St 8:00–10:50 Bp1,01007
Předpoklady
Bi7351 Metody antropologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s komplexním využitím základních metod antropologie a s pokročilejšími metodami antropologického výzkumu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měl student být schopen zhodnotit tělesný typ (somatotyp), analyzovat výživový stav a složení těla živého člověka, případně navrhnout úpravu vedoucí ke zdravému stavu a dále pomocí specializovaného softwaru hodnotit pohyb lidského těla. Seznámí se i s problematikou organizace dlouhodobých populačních výzkumů. Měl by být schopen pracovat se softwarem a pomocí pokročilých programových aplikací analyzovat demografické ukazatele antropologického nálezu. Po absolvování kurzu bude student schopen u antropologického nálezu odhadnout dožitý věk; tělesnou výšku; pohlaví; populační afinitu; bude umět k tomuto určení využít specializované programy a software; u živého člověka bude schopen určit výživový stav; tělesný typ (somatotyp); složení těla.
Osnova
 • 1) Základy statistické analýzy ve fyzické antropologii
 • 2) Organizace výzkumu populačních vzorků; transverzální, longitudinální a kombinovaný (semi-longitudinální) přístup
 • 3) Metody pro odhad dožitého věku na kostře člověka
 • 4) Metody pro odhad biologického věku živého člověka
 • 5) Metody pro určení pohlaví na lebce a kostěné pánvi člověka – morfoskopické, morfometrické metody, kombinované metody, diskriminační modely
 • 6) Metody pro určení populační afinity na kostře člověka
 • 7) Typologie a mezipopulační variabilita u živého člověka
 • 8) Metody pro odhad tělesné výšky a proporcí člověka z kosterního nálezu – regresní modely; využití rozměrů kostí dlouhého typu k odhadu pohlaví
 • 9) Metody pro odhad tělesné výšky a proporcí živého člověka. Dynamický fenotyp.
 • 10) Hodnocení somatotypu
 • 11) Metody pro hodnocení složení lidského těla
 • 12) Kinantropologie (analýza pohybu lidského těla)
Literatura
 • Virtuální učebnice morfologie kostry člověka. Volně dostupné na: http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=592
 • Hupková Adela, Králík Miroslav (2015): Mikrostruktura tvrdých zubních tkání. Výukový atlas a metodická příručka pro antropology. MU, LaMorFA, Brno.
 • WHITE, T. D. a Pieter A. FOLKENS. The human bone manual. Boston: Elsevier Academic, 2005. xx, 464. ISBN 0120884674. info
 • TANNER, J. M. Assessment of skeletal maturity and prediction of adult height :(TW3 Method). 3rd ed. London: Saunders, 2001. vi, 110 s. ISBN 0-7020-2511-9. info
 • Antropologie :příručka pro studium kostry. Edited by Milan Stloukal. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 1999. 510 s. ISBN 80-7036-101-8. info
 • BOOKSTEIN, Fred L. Morphometric tools for landmark data : geometry and biology. 1st pbk. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xvii, 435. ISBN 0521383854. info
 • KNUSSMANN, Rainer. Vergleichenden Biologie des Menschen : Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik. 2. bearb. Aufl. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1996. xii, 524. ISBN 382740763X. info
 • SOKAL, Robert R. a James F. ROHLF. Biometry :the principles and practice of statistics in biological research. 3rd ed. New York: W.H. Freeman and Company, 1995. xix, 887 s. ISBN 0-7167-2411-1. info
 • CARTER, J. E. L. a Barbara Honeyman HEATH. Somatotyping - development and applications. Cambridge: Cambridge university press, 1990. xiv, 503. ISBN 0521351170. info
 • FETTER, Vojtěch. Antropologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1967. 704 s. info
Výukové metody
Předmět je veden formou praktické přípravy. Každá výuková hodina je uvedena krátkým teoretickým vhledem do konkrétní problematiky, následuje praktická samostatná práce studentů pod vedením vyučujícího.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zápočtem. Podmínky získání zápočtu: 90% účast (1-2 absence), vypracované protokoly z každé výukové hodiny, zápočtový test. Test praktickou a teoretickou část. V praktické části student provede podle zadání zkoušejícího jednu z metod, které si studenti nacvičili v průběhu kurzu. Teoretická část obsahuje cca 25 otázek, jedná se o kombinaci multiple-choice odpovědí s otázkami s volnou odpovědí k rozepsání. V testu je hodnocena úroveň metodologických znalostí komplexního využití antropologických metod, nabytých v průběhu semestru. Pro úspěšné složení testu je nutno získat 60% možných bodů a prokázat praktické zvládnutí komplexních antropologických metod.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.