Bi8440 Základy klinické onkologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Tomáš Kazda, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Maistryszinová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 20. 2. až Po 22. 5. St 17:00–18:50 B11/235
Předpoklady
Bi1700 Buněčná biologie && Bi4020 Molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 55 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/55, pouze zareg.: 0/55, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/55
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu získají studenti přehled o klinických aspektech onkologie. Cílem je porozumět organizaci onkologické péči v ČR a seznámit se s diagnostickými možnostmi a léčebnými postupy u nejčastějších nádorových onemocnění. Kurz je koncipován tak, aby napomohl v budoucí odborné diskuzi mezi biologem a lékařem nad společným výzkumným tématem.
Osnova
  • Epidemiologie nádorů: nádor jako druhá nejčastější příčina úmrtí v ČR, organizace onkologické péče v ČR, prevence, skríningové programy
  • Principy nádorové diagnostiky, symptomatologie nádorových onemocnění
  • Obecné principy léčby nádorů, léčba kurativní, paliativní , adjuvantní, neoadjuvantní; chirurgické léčba, radioterapie, chemoterapie, cílená a individualizovaná léčba
  • Klinické studie: typy, design, jejich provádění a hodnocení
  • Současné diagnostické a léčebné postupy u nejčastějších nádorových onemocnění: karcinom prsu, nádory urogenitální oblasti, gastrointestinální nádory, onkogynekologie, neuroonkologie, leukemie a lymfomy, dětská onkologie
Literatura
Výukové metody
Přednášky, diskuse o konkrétních tématech.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, kritériem úspěšnosti je porozumění tématu, jeho kontextu a významu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.