Bi8663 Geobotanický seminář IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–14:50 D32/329
Předpoklady
Bi7662 Geobotanický seminář III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem geobotanického semináře je kritická diskuse témat a postupu práce na bakalářských, diplomových a disertačních pracích studentů botaniky, vystoupení studentů na různá témata, přednášky zvaných hostů a diskuse organizačních záležitostí spojených se studiem botaniky. Student by se měl naučit jednak prezentovat výsledky vlastního výzkumu a obhájit je v diskusi, jednak aktivně diskutovat k prezentacím kolegů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen jednak prezentovat výsledky vlastního výzkumu a obhájit je v diskusi, jednak aktivně diskutovat k prezentacím kolegů.
Osnova
  • Program geobotanického semináře je flexibilní, záleží na aktuální situaci.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Prezentace studentů a následná diskuse.
Metody hodnocení
Zápočet se udílí za vlastní prezentaci podle programu semináře, diskusi k vystoupením ostatních a ne více než dvě absence.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/Bi8663