EN

PřF:Bi8750 Krustaceologie - Informace o předmětu

Bi8750 Vybrané kapitoly z krustaceologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marie Zhai, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. (přednášející)
Mgr. Radka Symonová, Ph.D. (přednášející), Mgr. Marie Zhai, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Veronika Sacherová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Sychra, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Zhai, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 13:00–14:50 A31-238
Předpoklady
Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých && Bi1030c Fylog. a diver. bezobrat. -cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je podat souhrnný přehled o morfologii, biologii, diverzitě a fylogenezi korýšů; u vybraných skupin korýšů budou navíc probrána speciální, aktuálně zkoumaná témata. Zvláštní pozornost bude věnována skupinám: Cladocera, Copepoda, Ostracoda, Stomatopoda, Caridea, Brachyura a některým málo známým skupinám mořských korýšů (Mystacocarida, Remipedia, Cephalocarida, Tantulocarida). Součástí budou i praktická cvičení, zaměřená na srovnání tělních typů (pitva) a prohlídku materiálu vybraných druhů krabů. Výuka je částečně vedena externími specialisty.
Výstupy z učení
Student bude - mít přehled o diverzitě, morfologii, fylogenezi, biologii a ekologii korýšů - umět se prakticky orientovat v tělní stavbě a srovnat základní tělní typy korýšů - mít přehled o současném stavu znalostí u vybraných skupin korýšů - mít přehled o hlavních směrech současného výzkumu a řešených hypotézách
Osnova
  • 1. Obecný úvod 1 – stručný přehled diverzity; systém a fylogenetické vztahy - Marie Zhai, Ph.D. 1 Obecný úvod 1 – stručný přehled diverzity; systém a fylogenetické vztahy - Marie Zhai, Ph.D. 2 Obecný úvod 2 – anatomie, rozmnožování a vývojový cyklus - Marie Zhai, Ph.D. 3 Praktické cvičení – tělní stavba vybraných zástupců (pitva) - Marie Zhai, Ph.D. 4 Copepoda – přehled diverzity a současného stavu poznání fylogeneze; reprodukční strategie - Marie Zhai, Ph.D. 5 Cladocera – prof. Adam Petrusek 6 Decapoda ČR - prof. Adam Petrusek 7 Ostracoda – Radka Symonová, Ph.D. 8 Stomatopoda, Caridea (symbiotické krevety) - prof. Zdeněk Ďuriš 9 Brachyura – včetně praktického cvičení (prohlídka materiálu Moravského zemského muzea) - prof. Zdeněk Ďuriš 10 Mystacocarida, Remipedia, Cephalocarida, Tantulocarida – Veronika Sacherová, Ph.D. 11 Kolokvium
Literatura
    doporučená literatura
  • DEBELIUS, Helmut. Crustacea. Guide of the world. FrankfurtIKAN-Unterwasserarchiv, 2001. 321 s.
  • Biology of freshwater crayfish. Edited by D. M. Holdich. 1st pub. Oxford: Blackwell Science ;, 2002. xvii, 702. ISBN 9780632054312. info
  • Invertebrate zoology. Edited by Edward E. Ruppert - Robert D. Barnes. 6th ed. Fort Worth: Saunders, 1994. xii, 1056. ISBN 0-03-026668-8. info
Výukové metody
2h or 4h přednášky a praktická cvičení
Metody hodnocení
kolokvium; předpokladem úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na přednáškách v průběhu celého semestru (1 povolená absence)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: v jarním semestru sudých let.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2018/Bi8750