Bi9001 Statistická analýza experimentálních dat

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Naděžda Bílá
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni:
navrhnout optimální design experimentu vhodný pro řešení specifikovaného problému
vybrat pro daná data a experiment vhodnou statistickou metodu
zobecnit a vhodnou formou prezentovat vypočtené statistické veličiny a testy.
Osnova
  • Sběr dat, jejich organizace v tabulkových procesorech. Statistické programy pro PC. Import dat z tabulkových procesorů. Typy proměnných, statistická rozložení, kvantily, nulová hypotéza, chyba I. a II. druhu. Design experimentu, volba vhodné statistické metody. X2 test. F-test, t-test. Jednocestná analýza rozptylu, homogenita rozptylů, nezávislost reziduí, transformace dat, kontrasty, a priori a post-hoc testy. Vícecestné analýzy rozptylu: faktoriální, hierarchické, blokové uspořádání, design opakovaných měření; interakce, model pevných a náhodných efektů, smíšený model. Analýza kovariance. Korelační analýza, Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient, parciální korelační koeficient. Regresní analýza, linearní a nelineární regrese, vícenásobná regrese.
Literatura
  • LEPŠ, Jan. Biostatistika. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská universita, 1996. 165 s. ISBN 8070401540. info
  • FRY, J. Biological data analysis - a practical approach. Oxford: Oxford University Press, 1994. info
  • SOKAL, Robert R. a James F. ROHLF. Biometry :the principles and practice of statistics in biological research. 3rd ed. New York: W.H. Freeman and Company, 1995. xix, 887 s. ISBN 0-7167-2411-1. info
Výukové metody
Přednášky - teoretická příprava.
Metody hodnocení
Zkouška je založena na vypočtení tří příkladů pokrývajících probíranou látku, s využitím software Statistica. Volba vhodné statistické metody a její odůvodnění je součástí zkoušky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět není určen studetům matematiky nebo matematické biologie - těmto bude jejich registrace/zápis anulován.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi9001

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 17:55, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému