Bi9280 Letní škola proteinového inženýrství

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
4 dny - blokově. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Brezovský, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Šebestová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (cvičící)
S.Si. Khomaini Hasan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Táňa Koudeláková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Nevolová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Antonín Pavelka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Štěpánková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Prihlasky na externim webu: http://loschmidt.chemi.muni.cz/school/
Cíle předmětu
Cílem proteinovéo inženýrství je poznání fungování molekulárních strojů a konstrukce proteinů pro biomedicínu a biotechnologie.
Osnova
  • Proteinové inženýrství je moderní vědní disciplína studující souvislosti mezi strukturou a funkcí proteinů. Cílem je poznání fungování molekulárních strojů a konstrukce proteinů pro biomedicínu a biotechnologie. Letní škola je určena studentům středních a vysokých škol se zájmem o biologii, biochemii, bioinformatiku, biomedicínu a biotechnologii. Program školy je sestaven z teoretických úvodů a laboratorních cvičení. Studenti si osvojí základní teoretické principy používané v proteinovém inženýrství a na praktických úlohách si vyzkouší počítačový design, konstrukci a charakterizaci proteinů. Výuka bude probíhat v nových laboratořích Univerzitního kampusu Bohunice. Letní škola je podporována grantem Ministerstva školství České republiky a účast je plně hrazena organizátory. Absolventi letní školy obdrží oficiální certifikát a studijní kredity.
Literatura
  • Lutz, S. and U. T Bornscheuer, Protein Engineering Handbook ., 2009,Wiley-VCH: Weinheim.407.
Výukové metody
teoretická příprava, laboratorní cvičení
Metody hodnocení
protokoly, diskuze
Informace učitele
http://loschmidt.chemi.muni.cz/school/
výběrový kurz, přijetí k účasti nutno potvrdit garantem
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2018, podzim 2019.