Bi9393c Analytická cytometrie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Karel Souček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stanislav Drápela, Ph.D. (cvičící), Mgr. Radek Fedr (zástupce)
Ing. Michaela Chorvátová (cvičící)
Mgr. Barbora Kvokačková (cvičící)
Mgr. Markéta Pícková (cvičící)
Mgr. Ondřej Vacek (cvičící)
Garance
Mgr. Karel Souček, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Souček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/16, pouze zareg.: 0/16, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/16
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktická výuka zakladních metod průtokové cytometrie a vysokorychlostné separace.
Výstupy z učení
Student si osvojí základní metody analýzy buněk pomocí průtokové cytometrie včetně přípravy vzorků, jejich měření a vyhodnocení získaných dat.
Osnova
  • Základy obsluhy rutinního průtokového cytometru FACSCalibur. Nastavení, kalibrace, kontrola kvality. Základy obsluhy vysokorychlostního sorteru. Nastavení kalibrace, kontrola kvality. Analýza buněčného cyklu. Kultivace buněk, fixace, barvení, měření, separace, kontrola čistoty, analýza dat. Imunofenotypová analýza a separace. Kultivace buněk, značení, fixace, měření, separace, kontrola čistoty, analýza dat. Analýza exprese green fluorescent proteinu (GFP) a separace. Kultivace buněk, příprava vzorku, měření, separace, kontrola čistoty, analýza dat. Analýza dat – cvičení software FlowJo.
Literatura
  • Current Protocols in Cytometry, Print ISSN: 1934-9297 Online ISSN: 1934-9300
Výukové metody
praktické cvičení
Metody hodnocení
Budou hodnoceny vypracované protokoly z provedených cvičení.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Bi9393c