Bi9666 Plant Ecology Lab Meeting

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 10:00–11:50 D32/329
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je kritická diskuse aktuálních témat výzkumu na Ústavu botaniky a zoologie v oboru rostlinné ekologie včetně postupu práce na disertačních pracích doktorandů.
Osnova
  • Program semináře je flexibilní podle aktuálního pokroku v jednotlivých výzkumných tématech.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Prezentace výzkumných témat doktorandů a pracovníků Ústavu botaniky a zoologie v oboru rostlinné ekologie a následná diskuse k nim.
Metody hodnocení
Zápočet se udílí za vlastní prezentace, diskuse v hodině a ne více než dvě absence.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.