Bi9904 Journal club – animal physiology I

Faculty of Science
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: z (credit).
Taught partially online.
Teacher(s)
učitelé OFIŽ (lecturer)
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Milan Číž, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (lecturer)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Vendula Hlaváčková Pospíchalová, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Karel Souček, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Lenka Šindlerová, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ondřej Vašíček, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Supplier department: Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Timetable
Mon 8:00–9:50 prace doma
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Pro zápis předmětu je nezbytné, aby student zapisující si tento předmět byl domluven s příslušným školitelem (viz web OFIŽ), nejčastěji s takovým, v jehož pracovní skupině (pod jeho vedením nebo vedením některého z členů jeho skupiny) zpracovává nebo bude zpracovávat svou závěrečnou práci (bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou)! Pokud student zpracovává svou závěrečnou práci pod vedením jiného vedoucího (např. externisty), musí vedoucí garantovi programu doložit/potvrdit, že organizuje pracovní semináře, kterých se student bude aktivně účastnit (prezentace výsledků, diskuse nad výsledky, články, novinkami). Lze se také domluvit s některým z jiných vyučujících tohoto předmětu, že se student bude účastnit výuky organizované jinde. Doporučuje se vybrat si pak takového vyučujícího, jehož skupina je svým zaměřením nejblíže tématu studentovy závěrečné práce. Bez splnění některé z výše uvedených podmínek není možno tento předmět absolvovat. Pozor: doba výuky je stanovena až po vypsání fakultního rozvrhu a každá výuková skupina má svůj vlastní výukový čas a místo dané vyučujícím této skupiny. I toto je tak důvod pro nezbytnou domluvu s příslušným vyučujícím, již v průběhu registrace a zápisu předmětu.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to provide students with recent overview of knowledge related to their field of study and research in the form of presentation and discussion of scientific publications. Within the course, students will learn the ability to critically evaluate published scientific data and present them at the professional level.
Learning outcomes
At the end of the course students will be able to:
- utilise theoretical knowledge in experimental work
- analyse and present scientific data;
- prepare scientific presentation;
- critically discuss and evaluate published articles
Syllabus
 • The subject of this course is discussion of recent articles and results published in peer-reviewed journals. Students will individually process and present results of the selected publication to the other students and supervisor. The active participation of the student in the discussion is necessary.
Literature
 • http://www.ibp.cz/labs/LC/jc.php

  http://www.sciencemag.org/

  http://www.nature.com/index.html

  http://www.cancercell.org/

  http://www.nature.com/onc/index.html

  http://cancerres.aacrjournals.org/

Teaching methods
Student prezentations, active discussion on scientific literature.
Assessment methods
Each student will be evaluated based on prepared presentation and activity during discussion.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen pro studenty, jejichž vedoucí bakalářské, diplomové či doktorské práce je učitelem oddělení fyziologie živočichů a imunologie. Na předmět se vztahuje povinnost registrace. Bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, autumn 2021, Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2020/Bi9904