Bi9905 Časopisový klub OFIŽ II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
učitelé OFIŽ (přednášející)
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Milan Číž, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karel Souček, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Vendula Pospíchalová, PhD. (cvičící)
RNDr. Lenka Šindlerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Vašíček, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Josef Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Souček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 8:00–9:50 A36-215
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen pro studenty, jejichž vedoucí bakalářské, diplomové či doktorské práce je učitelem oddělení fyziologie živočichů a imunologie. Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům recentní přehled znalostní vztahujících se k jejich oboru studia a výzkumu formou prezentace a diskuze odborných publikací. V rámci předmětu si studenti osvojí schopnost kritického hodnocení věděckých dat a jejich prezentace na odborné úrovni.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- integrovat teoretické znalosti do experimentální práce
- připravit odbornou prezentaci;
- analyzovat a prezentovat vědecká data;
- kriticky diskutovat a hodnotit poznatky získané z publikovaných prací
Osnova
 • Náplní předmětu je diskuze recentních prací a výsledků publikovaných v odborných časopisech. Studenti individuálně zpracují a prezentují výsledky vybrané publikace před ostatními studenty a vedoucím předmětu. Nutná je také aktivní účast studenta v diskuzi.
Literatura
 • http://www.ibp.cz/labs/LC/jc.php

  http://www.sciencemag.org/

  http://www.nature.com/index.html

  http://www.cancercell.org/

  http://www.nature.com/onc/index.html

  http://cancerres.aacrjournals.org/

Výukové metody
Prezentace studentů, kritická diskuse recentní odborné literatury.
Metody hodnocení
Každý student bude hodnocen na základě připravené prezentace a aktivní diskuze během semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.