Bi9911 Časopisový klub imunologie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
učitelé OFIŽ (přednášející)
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Milan Číž, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Vendula Pospíchalová, PhD. (přednášející)
Mgr. Karel Souček, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Lenka Šindlerová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Vašíček, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Pro zápis předmětu je nezbytné, aby student zapisující si tento předmět byl domluven s příslušným školitelem (viz web OFIŽ), nejčastěji s takovým, v jehož pracovní skupině (pod jeho vedením nebo vedením některého z členů jeho skupiny) zpracovává nebo bude zpracovávat svou závěrečnou práci (bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou)! Pokud student zpracovává svou závěrečnou práci pod vedením jiného vedoucího (např. externisty), musí vedoucí garantovi programu doložit/potvrdit, že organizuje pracovní semináře, kterých se student bude aktivně účastnit (prezentace výsledků, diskuse nad výsledky, články, novinkami). Lze se také domluvit s některým z jiných vyučujících tohoto předmětu, že se student bude účastnit výuky organizované jinde. Doporučuje se vybrat si pak takového vyučujícího, jehož skupina je svým zaměřením nejblíže tématu studentovy závěrečné práce. Bez splnění některé z výše uvedených podmínek není možno tento předmět absolvovat. Pozor: doba výuky je stanovena až po vypsání fakultního rozvrhu a každá výuková skupina má svůj vlastní výukový čas a místo dané vyučujícím této skupiny. I toto je tak důvod pro nezbytnou domluvu s příslušným vyučujícím, již v průběhu registrace a zápisu předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen pro studenty, jejichž vedoucí bakalářské, diplomové či doktorské práce je učitelem oddělení fyziologie živočichů a imunologie. Na předmět se vztahuje povinnost registrace. Bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům recentní přehled znalostní vztahujících se k jejich oboru studia a výzkumu formou prezentace a diskuze odborných publikací. V rámci předmětu si studenti osvojí schopnost kritického hodnocení věděckých dat a jejich prezentace na odborné úrovni.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- integrovat teoretické znalosti do experimentální práce
- připravit odbornou prezentaci;
- analyzovat a prezentovat vědecká data;
- kriticky diskutovat a hodnotit poznatky získané z publikovaných prací
Osnova
 • Náplní předmětu je diskuze recentních prací a výsledků publikovaných v odborných časopisech. Studenti individuálně zpracují a prezentují výsledky vybrané publikace před ostatními studenty a vedoucím předmětu. Nutná je také aktivní účast studenta v diskuzi.
Literatura
 • http://www.ibp.cz/labs/LC/jc.php

  http://www.sciencemag.org/

  http://www.nature.com/index.html

  http://www.cancercell.org/

  http://www.nature.com/onc/index.html

  http://cancerres.aacrjournals.org/

Výukové metody
Prezentace studentů, kritická diskuse recentní odborné literatury.
Metody hodnocení
Každý student bude hodnocen na základě připravené prezentace a aktivní diskuze během semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.