C1040 Obecná chemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lubomír Havlíček (cvičící)
Mgr. Jiří Křivohlávek (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Stýskalík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vít Vykoukal, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C1040/01: Po 15:00–16:50 B11/205, J. Křivohlávek
C1040/02: Pá 8:00–9:50 B11/205, L. Havlíček
C1040/03: Po 13:00–14:50 B11/205, A. Stýskalík
C1040/04: St 7:00–8:50 B11/205, V. Vykoukal
Předpoklady
Znalosti chemie na úrovni střední školy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit vztah molekulové struktury a makroskopických vlastností látek.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení předmětu budou studenti rozumět konceptům obecné chemie a umět je používat.
Osnova
 • Vstupní test.
 • 1. Látkové množství
 • 2. Kvantová teorie.
 • 3. Atomy, metrická struktura molekul.
 • 4. Symetrie.
 • 5. Interakce orbitalů.
 • 6. Boltzmannovo rozdělení. Spektroskopie. NMR.
 • 7. Plyny.
 • 8. Termochemie.
 • 9. Chemické rovnováhy.
 • 10. Kyseliny a báze, autoprotolýza. Donory a akceptory.
 • 11. Elektrody a elektrochemické články.
Literatura
 • nové vydání uvedené literatury z r. 2000
 • RŮŽIČKA, Antonín a Jiří TOUŽÍN. Problémy a příklady z obecné chemie : názvosloví anorganických sloučenin. 3. dotisk 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-4273-5. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:C1040!
Výukové metody
Výpočtové cvičení a diskuze
Metody hodnocení
Průběžné testy a v případě nesplnění na více než 50 % zápočtový test (nutnost dosáhnout více jak 50% bodů)
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.