C1040 Obecná chemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Stýskalík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C1040/01: Pá 11:00–12:50 B11/205
Předpoklady
Znalosti chemie na úrovni střední školy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit vztah molekulové struktury a makroskopických vlastností látek.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení předmětu budou studenti rozumět konceptům obecné chemie a umět je používat.
Osnova
 • Vstupní test.
 • 1. Látkové množství
 • 2. Kvantová teorie.
 • 3. Atomy, metrická struktura molekul.
 • 4. Symetrie.
 • 5. Interakce orbitalů.
 • 6. Boltzmannovo rozdělení. Spektroskopie. NMR.
 • 7. Plyny.
 • 8. Termochemie.
 • 9. Chemické rovnováhy.
 • 10. Kyseliny a báze, autoprotolýza. Donory a akceptory.
 • 11. Elektrody a elektrochemické články.
Literatura
 • nové vydání uvedené literatury z r. 2000
 • RŮŽIČKA, Antonín a Jiří TOUŽÍN. Problémy a příklady z obecné chemie : názvosloví anorganických sloučenin. 3. dotisk 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-4273-5. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:C1040!
Výukové metody
Výpočtové cvičení a diskuze
Metody hodnocení
Průběžné testy a v případě nesplnění na více než 50 % zápočtový test (nutnost dosáhnout více jak 50% bodů)
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.