C1040 Obecná chemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Stýskalík, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Zobač, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Petlachová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martin Sojka, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 16:00–16:50 B11/132, Pá 16:00–16:50 B11/306, Pá 16:00–16:50 B11/205
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
C1040/01: Po 13:00–14:50 Pouze distančně, R. Ševčík
C1040/02: St 9:00–10:50 Pouze distančně, R. Ševčík
C1040/03: Po 9:00–10:50 Pouze distančně, A. Stýskalík
C1040/04: Po 16:00–17:50 Pouze distančně, A. Stýskalík
C1040/05: Po 9:00–10:50 Pouze distančně, R. Ševčík, O. Zobač
Předpoklady
Znalosti chemie na úrovni střední školy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit vztah molekulové struktury a makroskopických vlastností látek.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení předmětu budou studenti rozumět konceptům obecné chemie a umět je používat.
Osnova
 • Vstupní test.
 • 1. Látkové množství
 • 2. Kvantová teorie.
 • 3. Atomy, metrická struktura molekul.
 • 4. Symetrie.
 • 5. Interakce orbitalů.
 • 6. Boltzmannovo rozdělení. Spektroskopie. NMR.
 • 7. Plyny.
 • 8. Termochemie.
 • 9. Chemické rovnováhy.
 • 10. Kyseliny a báze, autoprotolýza. Donory a akceptory.
 • 11. Elektrody a elektrochemické články.
Literatura
 • PŘÍHODA, Jiří a Jiří TOUŽÍN. Pomůcka pro seminář z obecné chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 149 s. ISBN 9788021058132. info
 • RŮŽIČKA, Antonín a Jiří TOUŽÍN. Problémy a příklady z obecné chemie : názvosloví anorganických sloučenin. 3. dotisk 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-4273-5. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:C1040!
Výukové metody
Výpočtové cvičení a diskuze
Metody hodnocení
Čtyři dílčí testy za semester a v případě nesplnění na více než 50 % opravný zápočtový test (nutnost dosáhnout více jak 50% bodů)
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.