C1062 Anorganická chemie I - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Křivohlávek (cvičící)
doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (cvičící)
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Absolvování kurzu z Obecné chemie a Anorganické chemie IAnorganická chemie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumění základům anorganické chemie v souvislosti s chemií prvků, které jsou předmětem uvedené přednášky (viz sylabusk přednášce C 1061 Anorganická chemie I.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, periodicita, periodická tabulka a její dělení
 • 2. Chemie vodíku, rozdíly a podobnosti sloučenin vodíku, reaktivita a možnosti využití
 • 3. Alkalické kovy, výskyt a vlastnosti, srovnání s vodíkem
 • 4. Berylium, hořčík a kovy alkalických zemin, vzájemné srovnání reaktivity a vlastností
 • 5. Chemie boru, základní trendy vlastnosti a reaktivity
 • 6. Chemie hliníku, podobnosti a rozdíly s chemií boru, srovnání s Beryliem
 • 7. Chemie uhlíku, výskyt, modifikace, reaktivita a srovnání s hliníkem a borem
 • 8. Chemie křemíku, vlastnosti a využitelnost základních sloučenin, porovnání s uhlíkem
 • 9. Chemie dusíku, rozdělení sloučenin podle vlastnosti, srovnání s uhlíkem a křemíkem
 • 10. Chemie fosforu, sloučeniny a jejich vlastnosti, srovnání s chemií dusíku
 • 11. Chemie kyslíku, vazebné typy, strukturní motivy ve sloučeninách, srovnání s dusíkem
 • 12. Chemie síry, srovnání vlastností s kyslíkem a uhlíkem, využití sloučenin
 • 13. Chemie halogenů, vazebné poměry, porovnání vlastností sloučenin s oxidy a sulfidy
Literatura
 • Chemie prvků. Edited by N.N Greenwood - A. Earnshaw, Translated by F. Jursík. Praha: Informatorium, 1993. 793 s. ISBN 80-85427-38-9. info
Výukové metody
Výuka formou diskuse vyučujícího se studenty spojené s objasňováním obecně platných zákonitostí a vzájemných souvislostí v probírané tématice.
Metody hodnocení
Průběžné testování
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/C1062

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 8. 2018 17:48, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému