C1600 Laboratory in Chemistry

Faculty of Science
spring 2018
Extent and Intensity
0/4/0. 4 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Slávka Janků, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Křivohlávek (seminar tutor)
Ing. Alena Pálková (seminar tutor)
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Martina Brázdová (assistant)
Světlana Filípková (assistant)
Mgr. Lucie Ludvíková (assistant)
Jiří Smola (assistant)
Mgr. Hana Tomančíková (assistant)
Mgr. František Zelenka (assistant)
Supervisor
Ing. Alena Pálková
Department of Chemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Contact Person: Ing. Alena Pálková
Supplier department: Department of Chemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Prerequisites
C7777 Handling chemicals &&! C1100 Introductory Chemistry Lab
Basic knowledge of general, inorganic and organic chemistry. Writing chemical equations, stoichiometric calculations, and calculations of solution concentration and mixing will be used extensively.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of this course, students should be able to: perform basic laboratory operations (filtration, crystallization, distillation, extraction, sublimation, volumetric methods); use basic methods of determination of physicochemical constants of compounds; apply basic chemistry calculations in laboratory practice.
Learning outcomes
At the end of this course, students should be able to: perform basic laboratory operations (filtration, crystallization, distillation, extraction, sublimation, volumetric methods); use basic methods of determination of physicochemical constants of compounds; apply basic chemistry calculations in laboratory practice.
Syllabus
  • 1. Introduction, laboratory and equipment, guidelines for laboratory work and writing reports, safety rules. Pass-requirements. 2. Filtration, extraction, simple distillation, determination of the refractive index. 3. Preparation of (COOH2) volumetric solution, volumetric measurement of the molarity NaOH,TLC. 4. Preparation of buffers, pH measurement, filtration under reduced pressure. 5. Separation of the KAl(SO4)2.12H2O + CuSO4.5H2O + Cr2O3 mixture. 6. Preparation of H2SO4 volumetric solution, volumetric measurement of the molarity, density of the solution. 7. Preparation of CuSO4.5H2O. 8. Extraction of plant pigments, manganometric titration. 9. Chelatometric titration, preparation of Cu(II) complex. 10. Preparation of terc-butylchloride. 11. Preparation of paracetamol, melting point, TLC 12. Isolation of caffeine from tea leaves. 13. Preparation of 2-chlorbenzoic acid.
Literature
    recommended literature
  • PŘÍHODA, Jiří and Jiří TOUŽÍN. Pomůcka pro seminář z obecné chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 149 s. ISBN 9788021058132. info
  • NOVÁČEK, Eduard and Milan POTÁČEK. Laboratorní technika ke cvičení z metod organické chemie. Edited by Slávka Janků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 91 s. ISBN 8021015004. info
  • MAREČEK, Aleš and Antonín RŮŽIČKA. Laboratorní technika pro nechemické obory. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1997. 44 s. ISBN 8021016531. info
Teaching methods
Laboratory course.
Assessment methods
In-term tests to check an understanding of each completed laboratory exercise and related principles and calculations (stoichiometry, concentrations, titrations). Laboratory reports on all exercises.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Vyučují učitelé Ústavu chemie.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
Laboratorní cvičení probíhá každý týden. Připravenost každého posluchače na příslušnou úlohu laboratorního cvičení je kontrolována před zahájením cvičení krátkým písemným testem nebo ústním přezkoušením. Přípravu a všechny výpočty pro danou úlohu musí mít posluchači připraveny před zahájením cvičení v laboratorním deníku. Student je povinen řádně vést laboratorní deník. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena a pro získání zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru. Studenti jsou během pobytu v laboratoři povinni používat bezpečnostní ochranné prostředky.
The course is also listed under the following terms Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2018/C1600

Go to top | Current date and time: 13. 12. 2017 10:24, Week 50 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System