C1635 Analytická chemie - praktikum

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/3/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Markéta Holá, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C1635/02: St 11:00–13:50 C10/207, M. Holá
C1635/03: Po 15:00–17:50 C10/207, T. Vaculovič
C1635/04: Po 9:00–11:50 C10/207, P. Táborský
C1635/05: Čt 16:00–18:50 C10/207, K. Novotný
C1635/06: St 16:00–18:50 C10/207, P. Lubal
C1635/07: Čt 8:00–10:50 C10/207, J. Urban
Předpoklady
NOW ( C1660 Analytická chemie )|| C1660 Analytická chemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní cvičení z analytické chemie seznámí studenty s prací v analytické laboratoři. Hlavním cílem cvičení je seznámit studenty s prováděním těchto metod: Kvalitativní analýza, gravimetrie, odměrné metody acidobazické, redoxní a komplexometrické. Cvičení by mělo studentům pomoci lépe porozumět základům instrumentální analýzy a vyhodnocení měření. Studenti by si měli osvojit základní návyky práce v analytické laboratoři, využitelné v jejich dalším studiu i v jiných předmětech.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto cvičení bude student schopen provádět odměrná a gravimetrická stanovení různých analytů a vyhodnocovat výsledky analýz ze základních instrumentálních analytických metod.
Osnova
  • Seznam úloh: Blok I. 1) Selektivní reakce kationů a anionů I (Na+, K+, NH4+, Mg2+, Ca2+, SO42-, PO43-, Cl-, NO3-) 2) Selektivní reakce kationů II (Pb2+, Cu2+, Al3+, Fe3+, Mn2+, Zn2+, Co2+, Ni2+) 3) Kvantitativní analýza - základní operace 4) Gravimetrie - stanovení železa v pigmentu jako Fe2O3 5) Odměrná analýza - Jodometrická titrace - stanovení vitamínu C v ovoci, vitamínovém preparátu 6) Odměrná analýza - Chelatometrická titrace - stanovení Ca a Mg ve vodách a vápenatých schránkách živočichů Blok II. 7) Statistické zpracování dat - argentometrické stanovení obsahu chloridů v moči 8) Spektrofotometrie - stanovení obsahu Fe v přírodní vodě 9) Atomová absorpční a emisní spektrometrie - stanovení Zn a K v multivitamínovém přípravku 10) Potenciometrická a konduktometrická indikace bodu ekvivalence - stanovení kyseliny fosforečné v kolových nápojích 11) Stanovení obsahu beta-karotenu v džusu extrakční spektrofotometrií 12) Exkurze - instrumentální metody analytické chemie (AAS, AFS, ICP-OES, ICP-MS, XRF, LIBS, MFS, MAS, HPLC, GC, CE, LIF, MALDI-MS aj.)
Literatura
  • HOLZBECHER, Záviš. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie. 3. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1991. 160 s. ISBN 80-7080-090-9. info
  • FOGL, Jaroslav. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie. 2. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. 1 sv. (rů. ISBN 80-7080-393-2. info
  • KROFTA, Jiří. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie. 6. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. 1 sv. (rů. ISBN 80-7080-451-3. info
  • MATĚJKA, Pavel. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2002. 1 sv. (rů. ISBN 80-7080-466-1. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení - zápočet. Požadavky pro udělení zápočtu - odevzdané a vyučujícím odsouhlasené protokoly ze všech absolvovaných úloh. Účast na výuce povinná, povolena 1 omluvená neúčast. Na začátku každé hodiny je vstupní test. Pro úspěšné absolvování je nutné ho napsat alespoň na 60 %.
Informace učitele
Návody dostupné v elektronické podobě na webové stránce předmětu v IS.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.