C2855 Praxe z konzervování-restaurování

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/5/0. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (cvičící)
Mgr. Gabriela Vyskočilová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Určeno pro studenty oboru Chemie konzervování-restaurování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vykonat minimálně týdenní praxi na některém konzervátorsko-restaurátorkém pracovišti, muzeu či jiné vhodné instituci v rámci řešení jejich projektů. Výběr pracoviště je účelné volit v souladu s tématem diplomové práce. Praxi lze absolvovat na smluvních i nesmluvních pracovištích.
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vykonat minimálně týdenní praxi na některém konzervátorsko-restaurátorkém pracovišti, muzeu či jiné vhodné instituci v rámci řešení jejich projektů. Výběr pracoviště je účelné volit v souladu s tématem diplomové práce. Praxi lze absolvovat na smluvních i nesmluvních pracovištích.
Osnova
  • Absolvovat praxi lze na pracovištích:
  • Moravská galerie Brno
  • Technické muzeum v Brně
  • Střední škola umění a designu, VOŠ restaurátorská Brno
  • Obuvnické muzeum Zlín
  • Moravské zemské muzeum Brno
  • Slovácké muzeum Uherské Hradiště
  • Textilní zkušební ústav Brno nebo si praxi může sjednat student dle zaměření své diplomové práce kdekoliv. Smlouva pak bude dle potřeby "ad hoc" uzavřena.
Literatura
  • no special literature is required
  • nezadává se
Výukové metody
praxe na konzervátorsko-restaurátorském pracovišti, exkurze, diskuse
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.