C2856 Technology and materials for conservation and restoration of ceramics

Faculty of Science
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (lecturer)
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Department of Chemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Supplier department: Department of Chemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Timetable
Wed 11:00–11:50 A12-311
Prerequisites
For students of master degree, Chemistry of conservation-restoration or other similar fields having basic theoretical and practical knowldge about ceramics.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Students will be taught in technological approaches focused on correct choise of materials for ceramics conservation-restoration in relation to basic types of ceramic material in relation to the knowledge of the origin and properties of restored ceramic object.
The subect matter is linked with C9630 Conservation methods in archaelogy.
Students aplly their knowledge of chemistry studies regarding the matter and the cause of demaging a restored object.
Correct ethic approach is assumed.
Learning outcomes
Students will be taught in technological approaches focused on correct choise of materials for ceramics conservation-restoration in relation to basic types of ceramic material in relation to the knowledge of the origin and properties of restored ceramic object.
The subect matter is linked with C9630 Conservation methods in archaelogy.
Students aplly their knowledge of chemistry studies regarding the matter and the cause of demaging a restored object.
Correct ethic approach is assumed.
Syllabus
 • Terminology in the ceramics technology, conservation, restoration
 • Document describing the profession of conseravtor-restorer (Associaation of museuns and galleries)
 • Introduction into analytical methods og ceramics research
 • Methods of ceramics documentation
 • Introduction into treatment of archaelogical material
 • Materials and methos used in the process of treatment of archaeological material
 • Principles of preventive conservation
 • Micropetrographic analyses of historical ceramics
 • Application of analytical methods in paleolitic ceramics research
 • Issues of archaelogical material cleaning
 • Techniques used in archaeological material cleaning
 • Materials used in archaeological material cleaning
 • Exploration of ceramics by radiography and endoscopy
 • Application of analytical methods in the research of neolitic ceramics
 • Refilling of archaeological material
 • Materials used for refilling
 • Techniques used for refilling
 • Ceramics research using CT, X-ray-CT, nano CT
 • Application of analytical methods in the research of eneolitic ceramics
 • Literature BBraunová A.: Kouzlo keramiky a porcelánu, Práce, Praha 1985.
 • Buys, S. - Oakley, V.: The Conservation and Restoration of Ceramics, Butterworth, Heineman. London 2000.
 • Hanykýř V. - Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Vega s.r.o., Hradec Králové 2000.
 • Henderson J.: The science and archeology of materials, Routledge, London 2000.
 • Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL, Praha 1981.
 • Kybalová J. : Evropská kamenina, Aventinum, Praha 1991.
 • Losos, L.: Musejní práce. Praha NM 1959.
 • Nikitin, M. K. - Melniková, E. P.: Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Masarykova universita, Brno 2003.
 • Orton C., Tyers P., Vince A.: Pottery in Archeology, Cambridge UP, Cambridge 1993.
 • Págo, L.: Úvod do muzejní konzervace a restaurování. Universita J.E. Purkyně, Brno 1986.
 • Rada P.: Slabikář keramika, Praha 1997.
 • Špís, J.: Modelářství porcelánu a keramiky. Ateliér Pelc, 2004.
 • Tennent N. H.: The Conservation of Glass and Ceramics. Research, Praktice and Training, London 1999.
 • Wihr R.: Restaurieren von Keramik und Glas. Entwicklung, Erhaltung, Nachbildung, München 1977
 • Žíla, K.: Průvodce keramika. Grada Publishing, a.s., 2005.
 • Doporučené časopisy:
 • RESTAURO
 • Zprávy památkové péče
 • STOP
Literature
 • zadáno v osnově k předmětu
 • zadání v syllabu předmětu
 • viz sylabus přenášky
Teaching methods
lecture
Assessment methods
colloquium
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2019/C2856