C3060 Organická chemie - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/0/7. 7 kr. Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Slávka Janků, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (přednášející)
Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D. (pomocník)
Garance
RNDr. Slávka Janků, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Slávka Janků, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C3060/01: Út 7:00–13:50 A10-109, S. Janků
C3060/02: Čt 7:00–13:50 A10-109, S. Janků
Předpoklady
NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )&&(! C2200 Chemická syntéza - praktikum )
C1080; Pro absolvování laboratorního cvičení je nezbytné úspěšné zvládnutí testů na počítači.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 66 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/66, pouze zareg.: 0/66, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/66
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní laboratorní metody organické chemie pro syntézu (zahřívání, míchání, chlazení, zavádění plynů, práce za sníženého tlaku, sušení)a izolaci organických látek (filtrování, krystalizace, destilace, extrakce). Metody jsou procvičovány na syntézách sloučenin významných typů organických reakcí. Produkty jsou charakterizovány teplotou tání, indexem lomu, chromatografií na tenké vrstvě a infračervenou spektroskopií. Cílem kursu je osvojení základních metod laboratorní techniky organické chemie a schopnost provádět syntézy a operace podle údajů z literatury.
Osnova
  • 1. a) Ethylbromid (mechanismus SN2, destilace) b) terc-Butylchlorid (mechanismus SN1, destilace) 2. Kyselina b-fenylpropanová (katalytická hydrogenace, práce v vodíkem, rekrystalizace, práce s vakuovou rotační odparkou) 3. Nitrace fenolu (mechanismus SEAr, destilace s vodní parou, rekrystalizace) 4. Azobenzen (elektrochemická redukce, rekrystalizace, TLC) 5. Ethylenacetal ethylesteru 3-oxobutanové kyseliny (mechanismus AN na karbonylovou skupinu, azeotropní a vakuová destilace, práce s rotační vakuovou odparkou ) 6. a) Ethylenacetal 4,4-difenyl-4-hydroxy-2-butanonu (mechanismus AN na karbonylovou skupinu, extrakce, práce s rotační vakuovou odparkou, rekrystalizace ) b) 4,4-Difenyl-4-hydroxy-2-butanon (kysele katalyzovaná hydrolýza acetalů, extrakce, práce s rotační vakuovou odparkou, rekrystalizace) 7. 3-Nitroacetofenon (mechanismus SEAr, rekrystalizace, IČ spektrum) 8. a) 1-(3-Nitrofenyl)ethanol (selektivní redukce, extrakce, rekrystalizace, IČ spektrum) b) 3-Aminoacetofenon (selektivní redukce, extrakce, rekrystalizace, IČ spektrum) 9. Pinakol (redukce kovem v bezvodém nepolárním prostředí, práce s rotační vakuovou odparkou) 10. Kyselina benzoová (AN na dvojnou vazbu, práce s bezvodým rozpouštědlem, extrakce, sublimace) 11. Kyselina anthranilová (Hofmannovo odbourávání amidů, rekrystalizace) 12. Ethyl-acetát (esterifikace, destliace) 13. 2-Hydroxy-5-methyl-2'-nitroazobenzen (diazotace a kopulace, rekrystalizace, TLC) 14. 2-(2-Hydroxy-5-methylfenyl)benzotriazol (biochemická reduktivní cyklizace, extrakce, práce s rotační vakuovou odparkou, rekrystalizace) 15. Kyselina 2-chlorbenzoová (diazotace a Sandmayerova reakce, rekrystalizace) Každý student musí absolvovat 13 úloh. Úlohy 3, 5, 6, 7, 10 a 15 jsou povinné.
Literatura
  • NOVÁČEK, Eduard a Milan POTÁČEK. Laboratorní technika ke cvičení z metod organické chemie. Edited by Slávka Janků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 91 s. ISBN 8021015004. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Laboratorní cvičení ukončené klasifikovaným zápočtem.
Informace učitele
Předmět je vyučován každoročně. Vyučují učitelé katedry organické chemie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Vyučují učitelé katedry organické chemie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2011/C3060