C3070 Organická chemie - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Alena Pálková (cvičící)
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (přednášející)
RNDr. Slávka Janků, Ph.D. (cvičící)
Ing. Viktor Kolman, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C3070/01: Čt 11:00–16:50 A10-109, S. Janků
C3070/02: Čt 11:00–16:50 A10-109, S. Janků
C3070/03: Čt 11:00–16:50 A10-109, V. Kolman
Předpoklady
C1620 Obecná a anorg.chemie-cvič.
C2021 C1080 Pro praktickou realizaci je nezbytné úspěšné zvládnutí testu na počítači.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: NOW(C3022)
Mateřské obory
Cíle předmětu
Základní laboratorní metody organické chemie pro syntézu (zahřívání, míchání, chlazení, zavádění plynů, práce za sníženého tlaku, sušení)a izolaci organických látek (filtrování, krystalizace, destilace, extrakce). Metody jsou procvičovány na syntézách sloučenin významných typů organických reakcí. Produkty jsou charakterizovány teplotou tání, indexem lomu, chromatografií na tenké vrstvě a infračervenou spektroskopií.
Osnova
  • 1.Nitrace fenolu (mechanismus SEAr, reakce za nízké teploty, destilace s vodní parou jako separační metoda, rekrystalizace) 2.Ethylenacetal ethylesteru 3-oxobutanové kyseliny (mechanismus AN na karbonylovou skupinu, azeotropní a vakuová destilace, práce s rotační vakuovou odparkou ) 3.Kyselina benzoová (AN na dvojnou vazbu,příprava Grignardova reagentu, práce s bezvodým rozpouštědlem, práce se stlačenými plyny, extrakce,vliv pH na strukturu a fyz. vlastnosti produktu, sublimace) 4.Kyselina anthranilová (Hoffmannovo odbourávání amidů, práce s nebezpečnými sloučeninami,vliv pH navlastnosti produktu, rekrystalizace) 5.Ethyl-acetát (esterifikace, destliace) 6.2-Hydroxy-5-methyl-2'-nitroazobenzen (diazotace a kopulace, rekrystalizace, TLC)
Literatura
  • NOVÁČEK, Eduard a Milan POTÁČEK. Laboratorní technika ke cvičení z metod organické chemie. Edited by Slávka Janků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 91 s. ISBN 8021015004. info
Metody hodnocení
Praktická laboratorní výuka, seznámení s bezpečností práce v laboratoři a laboratorní technikou. Ukončení předmětu zápočtem.
Informace učitele
Předmět je vyučován každoročně. Vyučují učitelé katedry organické chemie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Vyučují učitelé katedry organické chemie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009.