C3120 Analytická chemie - laboratorní cvičení I

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0/4. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Markéta Holá, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D. (cvičící)
Ing. Blanka Vrbková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C3120/01: Po 8:00–11:50 A10-207, P. Lubal
C3120/02: Po 12:00–15:50 A10-207, P. Lubal
C3120/03: St 12:00–15:50 A10-207, T. Vaculovič
C3120/04: St 16:00–19:50 A10-207, T. Vaculovič
C3120/05: Čt 8:00–11:50 A10-207, M. Holá
C3120/06: Čt 12:00–15:50 A10-207, M. Holá
C3120/07: Po 16:00–19:50 A10-207, J. Preisler
C3120/08: Čt 16:00–19:50 A10-207, B. Vrbková
Předpoklady
Předpokladem je absolvování základních přednášek z Obecné chemie (C1020), Anorganické chemie I (C1061), Anorganické chemie II (C2062), Organické chemie I (C2021), Organické chemie II (C3022) a příslušných laboratorních cvičení z těchto předmětů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů se základními procesy v analytické chemii. Náplní laboratorního cvičení je praktické výuka základních chemických operací v analytické laboratoři a klasických metod chemické analýzy (gravimetrie, volumetrie).
Osnova
 • KVALITATIVNÍ ANALÝZA
 • 1. Analytické reakce Li(I), Na(I), K(I), NH4+, Mg(II), Ca(II), Sr(II), Ba(II), Ag(I), Pb(II), Hg(II). Oddělení těžkých kovů při důkazu kationtů alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Plamenové reakce. Posloupnost rozpustnosti solí a hydroxidů Ca(II), Sr(II) a Ba(II). Orientace ve vzorku vybranými skupinovými činidly (HCl, H2SO4).
 • 2. Analytické reakce Cu(II), Cd(II), Bi(III), Al(III), Cr(III), Fe(III), Fe(II), Mn(II), Zn(II), Co(II), Ni(II). Orientace ve vzorku vybranými skupinovými činidly (HCl, H2SO4, H2S, NH3, NaOH, CH3COONa).
 • 3. Analytické reakce síranů, siřičitanů, thiosíranů, fluoridů, křemičitanů, chromanů, fosforečnanů, arseničnanů, arsenitanů, boritanů, uhličitanů, chloridů, bromidů, jodidů, thiokyanatanů, hydrogensulfidů, dusitanů, dusičnanů, chloristanů. BaCl2, SrCl2, CaCl2, AgNO3 jako skupinová srážecí činidla. Redoxní skupinové reakce aniontů (KMnO4, I2, HI).
 • KVANTITATIVNÍ ANALÝZA
 • 4. GRAVIMETRIE: Stanovení Fe jako Fe2O3.
 • 5. ACIDOBAZICKÉ TITRACE: Alkalimetrie. a) Standardizace 0,1 M NaOH na dihydrát kyseliny šťavelové (na fft i mo s CaCl2). b) Stanovení kyseliny octové. c) Stanovení kyseliny fosforečné. d) Stanovení kyseliny octové ve vzorku obchodního octa.
 • 6. ACIDOBAZICKÉ TITRACE: Acidimetrie. a) Standardizace 0,1 M HCl na uhličitan sodný. b) Stanovení amoniaku. b) Stanovení uhličitanu sodného v technickém louhu. d) Stanovení nerozpustného uhličitanu. e) Stanovení nerozpustných uhličitanů ve směsích.
 • 7. CHELATOMETRICKÉ TITRACE: a) Standardizace 0,05 M EDTA na dusičnan olovnatý. b) Stanovení Ni(II). c) Stanovení Ca(II) a Mg(II) ve směsi. d) Stanovení tvrdosti vody.
 • 8. REDOXNÍ TITRACE: Jodometrie. a) Standardizace 0,05 M Na2S2O3 na KIO3. b) Stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodách podle Winklera. c) Stanovení kyseliny askorbové v tabletách.
 • 9. REDOXNÍ TITRACE: Manganometrie. a) Standardizace 0,02 M KMnO4 na H2C2O4.2H2O. b) Manganometrické stanovení dusitanů. c) Manganometrické stanovení peroxidu vodíku. d) Jodometrické stanovení peroxidu vodíku.
 • 10. ANALYTICKÁ CHEMIE ŽELEZA A JEHO SPECIAČNÍ ANALÝZA: a) Analýza složení Mohrovy soli. b) Bichromatometrické stanovení železa v tabletách c) Speciační analýza Fe2+ a Fe3+ (manganometrické, chelatometrické a spektrofotometrické stanovení).
 • 11. CHEMOMETRICKÉ TESTOVÁNÍ METOD CHEMICKÉ ANALÝZY: a) Příprava vzorku. b) Jodometrické stanovení Cu(II). c) Chelatometrické stanovení Cu(II). d) Alkalimetrické stanovení H+.
 • 12. SRÁŽECÍ TITRACE: Argentometrie. a) Standardizace odměrného roztoku AgNO3. b) Sestrojení kalibračních křivky pro chroman a fluorescein. c) Chemometrické testování způsobu indikace ekvivalenčního bodu. d) Stanovení obsahu chloridů ve vzorku pitné vody. e) Stanovení vzorku halogenidu.
Literatura
 • Lubal P., Šenkýř J., Kvalitativní a kvantitativní analýza. Vybrané postupy pro základní cvičení z analytické chemie - elektronická Beta verze, Brno 2008.
 • ŠENKÝŘ, Jaroslav. Kvalitativní analýza : vybrané postupy k důkazu iontů. 2. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 76 s. ISBN 8021011726. info
 • ŠENKÝŘ, Jaroslav. Kvantitativní analýza : pracovní návody pro základní cvičení. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 44 s. ISBN 8021012145. info
 • Kotuček M., Skopalová J., Příklady z analytické chemie, Vydavatelství UniverzityPalackého Olomouc 1997
Metody hodnocení
praktická laboratorní cvičení
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Vyučují učitelé katedry analytické chemie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.