C3190 Biochemie I - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C3190/01: Út 13:00–13:50 A5-114, T. Kašparovský
C3190/02: Út 14:00–14:50 A5-114, T. Kašparovský
C3190/03: Po 15:00–15:50 A5-114, P. Bouchal
C3190/04: Po 16:00–16:50 A5-114, P. Bouchal
C3190/05: Po 17:00–17:50 A5-114, P. Bouchal
Předpoklady
NOW ( C3181 Biochemie I )
Zápis do předmětu Biochemie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu by studenti měli rozumět nejdůležitějším tématům kurzu Biochemie I: Struktuře, vlastnostem a funkci základních složek živých systémů (aminokyselin, bílkovin, nukleových kyselin, sacharidů, lipidů), měli by být schopni provádět základní termodynamické výpočty a rozumět základům enzymologie.
Osnova
  • 1. Úvod. 2-4. Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny. 5. Test I. 6. Sacharidy. 7. Lipidy a fosfolipidy. 8. Nukleové kyseliny. 9. Test II. 10. Termodynamika enzymových reakcí. 11. Enzymy, enzymová kinetika. 12. Test III.
Literatura
    doporučená literatura
  • MIKEŠ, Vladimír. Úlohy z biochemie. 1. vyd. Brno, 1993. 26 s. ISBN 8021006374. info
Výukové metody
Seminář: Diskuse učitele se studenty nad probíranou problematikou, procvičování, výpočty.
Metody hodnocení
Tolerována je jedna absence, delší nepřítomnost z důvodu nemoci je třeba omluvit prostřednictvím studijního oddělení. Zápočet v řádném termínu se uděluje na základě úspěšnosti v průběžných testech (>50 % bodů). Opravné termíny zápočtu jsou založeny na testu z učiva celého předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
Část elektronických skript Úlohy z biochemie, která je potřebná pro výuku tento předmětu, je k dispozici na IS v části Studijní materiály. Tento soubor je vhodné si vytisknout a nosit do výuky, neboť obsahuje úvod k probírané látce, zadání úloh a další nezbytná data. Vyučující jednotlivých seminárních skupin mohou vystavovat své další výukové materiály.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.