C3200 Chemická literatura

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 11:00–11:50 B11/205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz uvádí do základních postupů; získávání informací v chemii. Seznamuje se hlavními primárními, sekundárními a terciárními zdroji chemických informací a s postupy a možnostmi praktického provádění rešerší. Podrobněji jsou probrány hlavní on-line zdroje dostupné na fakultě: produkty ISI (Web of Science), CAS (SciFinder) Beilsteinovo a Gmelinovo kompendium (CrossFire - Beilstein Commander), a základní možnosti využití internetu při získávání chemických informací. Hlavní postupy jsou procvičovány prakticky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu znát základní strukturu probíraných informačních databází a bude schopen využít aktuální softwarové rozhraní k získávání chemických informací pomocí bibliografických, předmětových i strukturních údajů.
Osnova
 • 1. Zdroje chemických informací. Primární, sekundární a terciární literatura. Typy dokumentů. Obecná strategie rešerše. 2. Produkty ISI. Current Contents, Scientific Citation Index. Citační analýza. Seznámení s Web of Science.
 • 3. Chemical Abstracts. Členění abstract, struktura abstraktu, indexy CA. Možnosti rešerše v CA, SciFinder a STN.
 • 4. Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Struktura a vnitřní systém databáze. Beilstein commander, online přístup pomocí CrossFire.
 • 5. Praktické provádění rešerše pomocí CrossFire.
 • 6. Online přístup k primárním zdrojům. Elektronické časopisy, Science direct a podobné přístupy. Patentová literatura, DEPATIS - příklad elektronické databáze.
 • 7. Katalogy knihoven - přístup přes Internet.
 • 8. Získávání chemických informací na Internetu. ChemWeb a další chemické metastránky.
 • 9. Praktické procvičení vyhledávání informací dostupnými prostředky.
 • 10. Základní zdroje informací v anorganické chemii. Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie, struktura databáze, elektronický přístup pomocí Beilstein commanderu a CrossFire.
 • 11. Přístup a možnosti databází CCDC (The Cambridge Crystallographic Data Center).
 • 12. Základní zdroje informací v biochemii, seznaámení se základními biochemickými časopisy, periodiky, příručkami a učebnicemi, jejich dostupnost v tuzemsku.
 • 13. Provádění rešerší v dostupných databázích (Medline a d.), biochemické informace na Internetu, nejdůležitější místa, praktické ukázky: http://orion.chemi.muni.cz/pskl/vyuka/biochem_info.html
 • 14. Základní zdroje informací v chemii životního prostředí.
Literatura
 • VYMĚTAL, Jan. Odborná literatura a informace v chemii. 1. vyd. Praha: Orac, 2001. 377 s. ISBN 80-86199-33-9. info
 • ŠILHÁNEK, Jaroslav. Úvod do chemické informatiky. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 1994. 151 s. ISBN 80-7080-218-9. info
 • KLÁN, Petr. Chemická informatika :úvod do používání Internetu. Praha: Ústav informatiky Akademie věd ČR, 1999. 1 svazek (. ISBN 80-86238-01-6. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška ověří praktické dovednosti při využití dostupných on-line prostředků (SciFinder Scholar, Web od Science, CrossFire Commander).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C3200