C3600 Biochemie - laboratorní cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/5/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Pavla Boublíková, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C3600/01: Po 7:00–11:50 A5-113, P. Boublíková
C3600/02: St 14:00–18:50 A5-113, P. Boublíková
C3600/03: Pá 7:00–11:50 A5-113, P. Boublíková
C3600/04: Pá 12:00–16:50 A5-113, P. Boublíková
Předpoklady
NOW ( C3580 Biochemie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem laboratorního kursu jsou studie základních vlastností sloučenin vyskytujících se v biochemických procesech a metodické přístupy ve studiu a analytickém využití enzymů. Obsah první části zahrnuje kvalitativní a kvantitativní stanovení sacharidů, aminokyselin, bílkovin a nukleových kyselin. Druhá část se zabývá enzymovou kinetikou a dalším studiem vlastností enzymů.
Osnova
  • Kvalitativní a kvantitativní stanovení sacharidů. Kvalitativní a kvantitativní stanovení aminokyselin. Kvantitativní stanovení bílkovin. Izolace, analýza a stanovení nukleových kyselin. Separační metody. pH optimum enzymové reakce. Kinetika enzymové reakce. Stanovení enzymových aktivit. Inhibice enzymů. Analytické využití enzymů, substrátová specifita enzymů. Imobilizace enzymů. Respirační řetězec aerobních organismů.
Literatura
  • Návody ke cvičením - viz Studijní materiály
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
  • VOET, Donald, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry. New York: John Wiley & Sons, 1999. 1 sv. ISBN 0471586501. info
Metody hodnocení
První cvičení je věnováno poučení o bezpečnosti práce v biochemické laboratoři. Studenti rovněž píší vstupní test, jehož úspěšné absolvování je podmínkou účasti ve cvičení. Před každým dalším cvičením se písemným testem ověřuje příprava studenta na danou úlohu.
Informace učitele
Student musí absolvovat všechny úlohy. Hodnotí se souhrnně příprava na úlohu, vlastní laboratorní práce a protokoly.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Vyučují učitelé katedry biochemie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.