C3800 Materiály pro konzervaci a restaurování

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marie Petlachová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Radka Kopecká, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předmět je povinný pro bakalářské studenty oboru chemie konzervování a restaurování, jako nepovinný i pro ostatní studenty. K absolvování předmětu je zapotřebí mít základní znalosti z obecné, anorganické a organické chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět Materiály pro konzervování a restaurování seznamuje studenty se základnímí materiály a prostředky, které se používají v oblasti péče o předměty kulturního dědictví. Pojednává o polymerech a výrobcích z nich, dále seznamuje studenty s kovy (Cu, Sn, Pb, Fe,Au,Ag, Pt, Ni aj.) a jejich slitinami pro výrobu předmětů. Studenti obdrží je informace o čisticích, pracích a desinfekčních prostředcích, které se v oblasti kozervování-restaurování předmětů používají.V této souvislosti jsou studenti seznámeni i se základními pracovními technikami a metodikami použití jednotlivých materiálů. Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni se orientovat v základních materiálech a metodikách, používaných pro oblast konzervování-restaurování předmětů kulturního dědictví.
Osnova
 • Přírodní anorganické (minerály a horniny) materiály jako zdroj surovin.
 • Organické materiály pro zhotovování předmětů(kůže, dřevo, pryskyřice, papír, přírodní vlákna), stavba,složení, výroba, zpracování.
 • Plasty v procesu KoRe, typy polymerací, druhy plastů (klasické uhlíkaté, organokřemičité polymery), aplikace.
 • Kovy, (Cu, Sn, Pb, Fe,Au,Ag, Pt, Ni aj.), nástin historické a současné hutnické výroby, metody zpracování,koroze,ochrana proti korozi.
 • Chemické protředky v procesu KoRe kovových předmětů, chemické a elektrochemické způsoby pokovování. Pájky, tavidla, smáčedla.
 • Keramika, sklo, porcelán.Pomocné prostředky pro proces KoRe předmětů z keramiky, skla a porcelánu.
 • Tenzidy, principy účinku, základní typy, ionogenní a neionogenní tenzidy. Prací a mycí proces. Jejich výroba a použití pro praní textilu.
 • Nátěrové hmoty, laky, barvy, emaily, tmely, fermeže. Lepidla.
 • Ochranné prostředky, pesticidy, fungicidy, insekticidy.
Literatura
 • KUBIČKA, Roman a Jiří ZELINGER. Výkladový slovník : malířství, grafika, restaurátorství. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 341 s. ISBN 9788024790466. info
 • NIKITIN, Michail Kapitonovič a Jelena Petrovna MEL'NIKOVA. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Translated by Jiří Příhoda. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 231 s. ISBN 8021030623. info
 • ZELINGER, Jiří. Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Vyd. 2., přepracované a dopl. Praha: Academia, 1987. 253 s. : i. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemná zkouška, 60 % pro úspěšné absolvování
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/C3800

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 8. 2018 00:03, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému