C3805 Polymery a plasty v praxi

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Ladislav Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Návrh vychází z programu přednášek (sylabu) předmětu „Makromolekulární chemie“, majícího 14 částí. Pro potřeby restaurování a konzervování je navrženo zaměřit se na prohloubení znalostí a praktického využití poznatků týkajících se jen vybraných kapitol (částí) výše uvedeného sylabu. Absolvování předmětu „Makromolekulární chemie“ je pro zapsání předmětu „PLASTY PRO RESTAUROVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ“ podmínkou nutnou (prerequisite). Absolvování předmětu „Degradace a stabilizace plastů“ je pro zapsání předmětu „PLASTY PRO RESTAUROVÁNÍ A KONZERVOVÁNÍ“ doporučeno, ale není podmínkou nutnou (prerequisite). V české ani slovenské literatuře není k dispozici moderní, prakticky orientovaná literatura, která by se zabývala využitím plastů (termoplastů i termosetů) pro potřeby restaurování a konzervování. Za základ je však možno vzít tři knihy, vydané již před rokem 1990: • Zelinger J., Heidingsfeld V., Kotlík P., Šimůnková E.: Chemie v práci restaurátora a konzervátora, ACADEMIA, Praha 1987(1) • Schätz M.: Moderní materiály ve výtvarné praxi(2) • Schätz M.: Polymery ve výtvarné praxi(3) Z praktického hlediska je hlavní nevýhodou těchto publikací to, že většina obchodních názvů již zanikla a řada produktů není dostupných od tuzemských výrobců. Další literatura bude průběžně doplňována, tak jak se ji podaří sehnat meziknihovními výpůjčkami.
Osnova
  • Číslo přednášky Obsah Upřesnění 1 Termoplasty versus termosety, semikrystalické versus amorfní termoplasty. Vliv teploty na vlastnosti plastů. PVC, PMMA, PS, PE, PP, PETP, PA 2 PVC a jeho využití Tvarování, měkčení, plastisoly (Modurit), … 3 PMMA a jeho využití Tvarování, odlévání, třískové obrábění, leštění, … 4 PS a jeho využití Standardní PS, HIPS, ABS, lehčený PS 5 Nenasycené polyestery Vytvrzování, plnění, vyztužování, lamináty, … 6 Epoxidy Vytvrzování, plnění, vyztužování, lamináty, … 7 Polyuretany Vytvrzování, plnění, vyztužování, lamináty, … 8 Silikonové kaučuky Vytvrzování, odlévání, … 9 SPECIÁLNÍ POLYMERY PTFE, PVOH, EVA, … 10 Syntetická vlákna a textilie z nich PP, PETP, PA, … 11 Přírodní polymery I Škrob, celulóza, hedvábí, … 12 Přírodní polymery I Škrob, celulóza, hedvábí, … 13 Pigmenty Anorganické a organické 14 Plniva a výztuže Anorganické a organické
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 8. 2018 03:15, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému