C3806 Cvičení z chemie polymerů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/4. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Gabriela Vyskočilová, Ph.D. (cvičící)
Světlana Filípková (pomocník)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C1100 Laboratorní technika || C1100k Laboratorní technika || C1600 Základní praktikum z chemie
Znalost základů organické chemie a chemie polymerů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzy budou mít studenti osvojené praktické znalosti chemie polymerů:
1) Syntéza polymerů v homogenní fázi
2) Syntéza polymerů v heterogenní fázi
3) Metody jejich chemické úpravy a přetváření
4) Způsoby jejich rozkladu
5) Postupy jejich recyklace
Výstupy z učení
Studenti získají teoretické znalosti a zejména praktické zkušenosti s chemií polymerů v oblastech: 1) syntézy v homogenní i heterogenní fázi 2) zpracování a recyklace 3) úprav a modifikace Studenti si dále prohloubí praktické zkušenosti v laboratorní práci, syntéze a identifikaci zejména organických sloučenin.
Osnova
 • 1) Příprava polyvinylalkoholu z polyvinylacetátu alkalickou alkoholýzou
 • 2) Příprava polyamidu 6 z ε–kaprolaktamu
 • 3) Polykondenzace na rozhraní fází
 • 4) Čištění styrenu
 • 5) Suspenzní polymerace styrenu
 • 6) Expandovatelný polystyren
 • 7) Emulzní polymerace styrénu
 • 8) Pyrolýza polystyrenu
 • 9) Kopolymerace styrenu s maleinanhydridem
 • 10) Příprava triacetátu celulózy
 • 11) Solvolýza PETP amylalkoholem za bazické katalýzy
 • 12) Vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic, plastbeton
Literatura
  doporučená literatura
 • PROKOPOVÁ, Irena. Makromolekulární chemie. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2007. 207 s. ISBN 9788070806623. info
 • KUČERA, Miloslav. Makromolekulární chemie :synthesa makromolekul. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 1999. 157 s. ISBN 80-214-1330-1. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Povinná účast na všech cvičeních (vypracování všech úloh).
Vypracování protokolu ke každé úloze.
Ověření teoretických znalostí z úloh.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C3806