C3806 Cvičení z chemie polymerů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/0/4. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Hanáčková (cvičící)
RNDr. Ladislav Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Vyskočilová, Ph.D. (cvičící)
Světlana Filípková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
C1100 Laboratorní technika || C1100k Laboratorní technika || C1600 Základní praktikum z chemie
Znalost základů organické chemie a chemie polymerů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzy budou mít studenti osvojené praktické znalosti chemie polymerů:
1) Syntéza polymerů v homogenní fázi
2) Syntéza polymerů v heterogenní fázi
3) Metody jejich chemické úpravy a přetváření
4) Způsoby jejich rozkladu
5) Postupy jejich recyklace
Osnova
 • 1) Příprava polyvinylalkoholu z polyvinylacetátu alkalickou alkoholýzou
 • 2) Příprava polyamidu 6 z ε–kaprolaktamu
 • 3) Polykondenzace na rozhraní fází
 • 4) Čištění styrenu
 • 5) Suspenzní polymerace styrenu
 • 6) Expandovatelný polystyren
 • 7) Emulzní polymerace styrénu
 • 8) Pyrolýza polystyrenu
 • 9) Kopolymerace styrenu s maleinanhydridem
 • 10) Příprava triacetátu celulózy
 • 11) Měďnaté hedvábí
 • 12) Solvolýza PETP amylalkoholem za bazické katalýzy
 • 13) Vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic, plastbeton
Literatura
  doporučená literatura
 • PROKOPOVÁ, Irena. Makromolekulární chemie. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2007. 207 s. ISBN 9788070806623. info
 • KUČERA, Miloslav. Makromolekulární chemie :synthesa makromolekul. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 1999. 157 s. ISBN 80-214-1330-1. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Povinná účast na všech cvičeních (vypracování všech úloh).
Vypracování protokolu ke každé úloze.
Ověření teoretických znalostí z úloh.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.