C3807 Cvičení z chemie přírodních polymerů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/4. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (cvičící)
Mgr. Gabriela Vyskočilová, Ph.D. (cvičící)
Světlana Filípková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 8:00–11:50 C10/312
Předpoklady
C1100 Laboratorní technika || C1100k Laboratorní technika || C1600 Základní praktikum z chemie
Pro zápis předmětu je předpokladem zvládnutí základních laboratorních úkonů a technik, které lze získat v základních laboratorních cvičeních (viz prerekvizity).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Laboratorní cvičení z přírodních polymerů nabízí studentům získat základní praktické zkušenosti s chemií přírodních polymerů v oblastech jejich přípravy, izolace, stanovení a zpracování, využitelné nejen v oblasti konzervování a restaurování. Studenti se také seznámí s pokročilou technikou výroby vláken - elektrostatickým zvlákňováním.
Výstupy z učení
Studenti získají znalosti a zejména praktické zkušeností se specifickou chemií přírodních polymerů v oblastech jejich:
1)přípravy a výroby
2)identifikace
3)dělení a stanovení
4)zpracování a úpravy
Osnova
 • POLYSACHARIDY – ŠKROB
 • Stanovení škrobu gravimetricky
 • Důkaz přítomnosti škrobu a solaninu v hlízách brambor
 • Dělení škrobu na amylosu a amylopektin
 • Enzymatická hydrolýza škrobu
 • BÍLKOVINY, AMINOKYSELINY – stanovení
 • Stanovení volných aminokyselin
 • Důkaz bílkovin biuretovou xantoproteinovou reakcí
 • BÍLKOVINY – MLÉKO
 • Stanovení aktivní kyselosti mléčných výrobků
 • Stanovení kyselosti kaseinu
 • Stanovení obsahu tuků v kaseinu
 • Stanovení popela v kaseinu
 • Stanovení orientační viskozity kaseinu
 • Stanovení bílkovin v mléce
 • Výroba galalitu z kaseinu
 • DŘEVO A POLYSACHARID CELULOSA
 • Stanovení rozpustnosti celulos v hydroxidu sodném
 • Stanovení vlhkosti dřeva
 • Stanovení vlhkosti celulosy
 • Stanovení α-celulosy
 • Stanovení podílu holocelulosy ve dřevě
 • Stanovení ligninu ve dřevě
 • Simulace výroby pergamenového papíru
 • Příprava nitrátu celulosy
 • Příprava měďnatého hedvábí
 • TUKOVÉ CHARAKTERISTIKY
 • Peroxidové číslo
 • Jodové číslo
 • Číslo kyselosti
 • Číslo zmýdelnění
 • Esterové číslo
 • Příprava mýdla
 • ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH POLYMERŮ A CHARAKTERISTIKA NETKANÉ TEXTILIE
Literatura
 • Skripta k předmětu C3807, PřF MU
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Docházka
Hodnocení protokolů z laboratorních úloh
Ověření znalostí formou testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/C3807